הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פסגשחר 0-2 39.99 1697.43 1147784|1
פסגגליל 0-2 30.01 1273.62 1147883|1
פסגגילון 30 1273.17 1147776|1