הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פסגשחר 2-5 45.01 5894.63 1147792|1
פסגגליל 2-5 44.99 5891.36 1147917|1
פסגתא בנקים 10 1309.91 1148774|1