הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פסג50GI$XOBIממ 34 597.66 1149418|1
פסגתלבונדצ יתר 33.01 580.32 1148030|1
פסגתלבונדשקל 32.99 579.92 1148261|1