הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פסג50GI$XOBIממ 33.98 637.61 1149418|1
פסגתלבונדשקל 33.03 619.9 1148261|1
פסגתלבונדצ יתר 32.99 619.14 1148030|1