הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פסג50GI$XOBIממ 90.02 1759.41 1149418|1
פסג005PS ממ 9.98 195.04 1148436|1