הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1119 56.06 15789.65 8191116|4
מקמ 219 31.06 8747.38 8190217|4
מקמ 119 7.62 2145.9 8190118|4
iShares $ Short Duration 2.79 784.48
מקמ 419 2.48 698.84 8190415|4