הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1119 64.06 15810.25 8191116|4
מקמ 529 8.14 2009.2 8190522|4
מקמ 210 8.12 2004.37 8200214|4
מקמ 819 7.08 1748.08 8190811|4
מקמ 419 5.87 1448.11 8190415|4
מקמ 120 3.03 747.13 8200123|4
ממשל משתנה 0520 1.3 320.06 1116193|4
מקמ 719 1.3 320.78 8190712|4
iShares $ Short Duration 1.11 273.72