הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 919 33.08 6233.13 8190910|4
מקמ 1119 15.6 2940.18 8191116|4
מקמ 319 14.92 2810.81 8190316|4
מקמ 219 10.03 1889.43 8190217|4
מקמ 619 9.94 1872.56 8190613|4
מקמ 1219 8.25 1555.16 8191215|4
מקמ 529 4.29 809.27 8190522|4
Vanguard Short-Term Corpo 3.9 734.46