הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 319 97.95 1399.86 8190316|4
Vanguard Intermediate-Ter 2.05 29.26