קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.76 47862.44 1125400|4
ממשל שקלית 1026 9.39 41777.04 1099456|4
ממשל שקלית 0323 8.58 38162.48 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.4 37380.17 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.94 35322.14 1115773|4
ממשל שקלית 0324 7.71 34272.02 1130848|4
ממשל שקלית 0825 7.71 34285.16 1135557|4
ממשל שקלית 0519 6.48 28825.63 1131770|4
ממשל שקלית 0421 6.08 27036.41 1138130|4
ממשל שקלית 0327 6.06 26945.88 1139344|4
ממשל שקלית 0121 5.27 23421.09 1142223|4
ממשל שקלית 1122 4.84 21511.34 1141225|4
ממשל שקלית 0347 4.8 21370.69 1140193|4
ממשל שקלית 0928 3.51 15596.11 1150879|4
ממשל שקלית 1123 2.48 11008.56 1155068|4
FHC100 0 -12.83