הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.69 108630.14 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.09 106326.83 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.31 76890.38 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.15 61134.86 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.76 25593.33 1155068|4
FHC100 1.26 4766.19
מקמ 319 -1.26 -4754.07 8190316|4