הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.41 29953.05 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 25191.94 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.41 20835.33 1128081|4
FHC100 0.04 29.17