הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.62 30713.38 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.13 25681.09 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.26 21131.06 1128081|4
FHC100 0 -0.23