הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.55 32928.03 1125400|4
ממשל שקלית 1026 18.81 28741.44 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.43 23578.2 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.43 23587.24 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.13 18538.02 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.62 14702.44 1140193|4
ממשל שקלית 0928 7.02 10729.69 1150879|4
FHC100 0.01 20.91