הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 23.01 36466.08 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.74 31291.63 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.86 25145.73 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.7 24877.99 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.69 20120.74 1139344|4
ממשל שקלית 0347 8.21 13012.9 1140193|4
ממשל שקלית 0928 4.8 7614.97 1150879|4
ממשל שקלית 1123 0 6.47 1155068|4
FHC100 -0.02 -34.67