הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.39 77531.13 9590431|4
ממשל צמודה 0527 31.49 65291.32 1140847|4
ממשל צמודה 1025 31.07 64412.83 1135912|4
FHC100 0.05 99.94