הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 38.08 80277.78 9590431|4
ממשל צמודה 0527 31.19 65761.78 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.73 64796.14 1135912|4
FHC100 0 -4.4