קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1219 30.64 120832.8 8191215|4
מקמ 719 27.71 109288.63 8190712|4
מקמ 819 9.78 38563.06 8190811|4
ממשל משתנה 0520 8.61 33962.23 1116193|4
מקמ 419 7.6 29976 8190415|4
מקמ 1019 6.31 24895 8191017|4
מקמ 119 5.52 21776.02 8190118|4
מקמ 919 1.52 6005.81 8190910|4
ממשל שקלית 0519 1.45 5718.63 1131770|4
מז טפ הנפק 37 0.61 2392.61 2310134|4
מקמ 1119 0.16 646.55 8191116|4
מקמ 529 0.08 328.74 8190522|4