הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 419 62.11 13479.99 8190415|4
מקמ 529 23.02 4996.5 8190522|4
מקמ 319 9.21 1999.8 8190316|4
FHC100 5.64 1224.42
iShares EURO STOXX Select 0.02 3.81