הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 419 65.73 13485.38 8190415|4
מקמ 529 20.47 4199.16 8190522|4
מקמ 619 9.74 1998.8 8190613|4
FHC100 3.53 723.62
iShares EURO STOXX Select 0.54 110.71