הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 619 60.86 2184.99 8190613|4
FHC100 25.33 909.22
מקמ 529 11.14 399.92 8190522|4
iShares STOXX Europe Mid 2.66 95.67
מקמ 719 0.01 0.31 8190712|4