הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 43.8 1907.04
מקמ 619 35.58 1548.91 8190613|4
מקמ 319 18.24 793.92 8190316|4
iShares STOXX Europe Mid 2.38 103.84