הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קסםגליל 2-5 30.03 707.89 1146158|1
קסםמקמ 29.99 707.01 1146273|1
קסםגילון 29.99 707 1146018|1
קסםתל דיב 9.99 235.58 1145911|1