קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 101.71 101.71 -0.02 5127709
MTF סל (00) תל בונד שקלי 423.48 424.32 -0.02 1150002
PTF (00) תל בונד שקלי 149.82 149.82 -0.03 5113071
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי 150.4 150.4 -0.03 5114319
הראל Htf י(00) תל בונד שקלי 131.92 131.92 -0.02 5117288
הראל סל (00) כשרה תל בונד שקלי 365.14 365.88 -0.02 1155191
הראל סל (00) תל בונד שקלי 365.16 365.9 -0.02 1150523
פסגות ETFי (00) כשרה תל בונד שקלי 362.43 363.15 -0.02 1155175
פסגות ETFי (00) תל בונד שקלי 362.65 363.37 -0.02 1148261
קסם ETFי (00) כשרה תל בונד שקלי 3644.87 3644.87 -0.02 1155159
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 3641.25 3648.54 -0.02 1146414
קסם KTFי (00) תל בונד שקלי 145.62 145.62 -0.03 5114566
תכלית TTF (00) תל בונד שקלי 153.07 153.07 -0.02 5114491
תכלית סל (00) כשרה תל בונד שקלי 365.76 366.5 -0.02 1155183
תכלית סל (00) תל בונד שקלי 365.76 366.5 -0.02 1145184
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכתלבונדשקלי 100 55053.47 1145184|1