קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אלבר נעמ 3 3.71 2670.35 1140862|4
פז נפט אגח ג 3.69 2655.38 1114073|4
רילייטד אגח א 3.63 2609.52 1134923|4
ארפורט אגח ד 3.52 2535.01 1130426|4
מויניאן אגח א 3.5 2515.92 1135656|4
גזית גלוב אגח ד 3.34 2404.08 1260397|4
מז טפ הנפק 37 3.25 2338.16 2310134|4
נורסטאר אגח ח 3.05 2192.3 7230295|4
סלקום אגח ז 2.84 2044.47 1126002|4
אלוני חץ אגח ח 2.28 1637.86 3900271|4
ישרס אגח יא 2.28 1637.25 6130165|4
פועלים הנ שה נד 1 2.12 1525.56 1940444|4
נורסטאר אגח ט 2.07 1486.03 7230303|4
שלמה החז אגח טו 2.04 1471.03 1410273|4
דיסק התח נד יא 1.94 1394.27 6910137|4
ביג אגח ג 1.89 1357.5 1106947|4
פועלים הנ אגח33 1.85 1334.76 1940568|4
קיי.בי.אס אגח א 1.82 1307.85 1137918|4
אלוני חץ אגח ו 1.76 1266.1 3900206|4
גזית גלוב אגח י 1.73 1245.41 1260488|4
לאומי אגח 177 1.68 1208.4 6040315|4
מז טפ הנפק 38 1.66 1196.28 2310142|4
מנורה מב אגח א 1.64 1177.96 5660048|4
לאומי התח נד400 1.62 1164.9 6040331|4
ביג אגח ד 1.6 1148.8 1118033|4
ריט 1 אגח ג 1.59 1140.9 1120021|4
רבוע נדלן אגח ד 1.57 1129.4 1119999|4
שלמה החז אגח טז 1.57 1131.92 1410281|4
ארפורט אגח ג 1.51 1083.23 1122670|4
בינל הנפק התח כא 1.48 1062.3 1126598|4
דיסק מנ שה נד 1 1.44 1035.44 7480098|4
מליסרון אגח ט 1.41 1016.19 3230174|4
סאמיט אגח ט 1.4 1007.7 1141555|4
ירושליםהנפ אגחח 1.4 1006.2 1121201|4
נאוי נעמ 2-ל 1.39 1000
דלתא אגח ה 1.39 996.75 6270136|4
מליסרון אגח יג 1.26 906.21 3230224|4
יואל אגח 4 1.25 898.37 5830120|4
אמות אגח ג 1.25 895.89 1117357|4
בינל הנפק אגח ח 1.23 888.04 1134212|4
וואן טכנ אגח ג 1.16 835.89 1610187|4
בזק אגח 7 1.13 813.76 2300150|4
הפניקס אגח 1 1.06 761.82 7670102|4
גזית גלוב אגח ג 1.05 754.62 1260306|4
לאומי שה נד 300 1.04 746.47 6040257|4
גזית גלוב אגח ט 0.99 715.08 1260462|4
דיסקונט מנ הת ב 0.91 656.65 7480023|4
לאומי שה נד 301 0.89 637.52 6040265|4
אגוד הנפ אגח ז 0.89 641.76 1131762|4
ריט 1 ג-ל 0.87 626.34
מנורה הון אגח א 0.87 623.95 1103670|4
אמות אגח א 0.86 620.93 1097385|4
שכון ובינוי אגח 5 0.68 487.06 1125210|4
סלקום אגח ו 0.59 424.92 1125996|4
ירושליםהנפ אגחט 0.57 406.86 1127422|4
אלקטרה אגח ג 0.57 410.41 7390131|4
פרטנר אגח ג 0.46 333.72 1118827|4
סלע נדלן אגח א 0.42 301.98 1128586|4
גב ים אגח ה 0.42 304.86 7590110|4
פניקס הון אגח ב 0.41 294.73 1120799|4
שכון ובינוי אגח 4 0.31 224.38 1117910|4
בזק אגח 6 0.31 226.14 2300143|4
דיסקונט מנ הת א 0.3 215.93 7480015|4
אגוד הנפ התח יח 0.28 203.3 1121854|4
דקסיה הנפ נד יד 0.28 204.24 1129907|4
כללביט אגח א 0.27 196.1 1097138|4
פרטנר אגח ד 0.23 162.13 1118835|4
ארפורט אגח ז 0.17 119.68 1140110|4
פועלים הנ הת יא 0.15 104.74 1940410|4
הראל הנפק אגח א 0.15 111.33 1099738|4
וילאר אגח ו 0.07 52.67 4160115|4
הראל הנפק אגח ד 0.02 12.63 1119213|4
אלביט מערכ אגחא 0 0 1119635|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
בינל הנפק התח ד 0 0 1103126|4
בינלהנפ שה נד ב 0 0 1091164|4
בינל הנפק אגח ג 0 0 1093681|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
ממשל צמודה 0418 0 0 1108927|4
רכבת ישר אגח א 0 0 1134980|4
בינל הנפק התח כ 0 0 1121953|4
בי קומיונק אגחב 0 0 1120872|4
אגוד הנפ אגח ו 0 0 1126762|4
וילאר אגח ה 0 0 4160107|4
מליסרון אגח יב 0 0 3230216|4
פועלים הנ אגח29 0 0 1940485|4
פועלים הנ אגח31 0 0 1940527|4
שטראוס אגח ב 0 0.03 7460140|4
דיסקונט מנ הת ה 0 0 7480031|4