קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 4.14 8432.42 6390348|4
מזרחי טפחות שה א 2.42 4934.59 6950083|4
גזית גלוב אגח יב 2.37 4839.22 1260603|4
פועלים הנ שה נד 1 2.34 4762.04 1940444|4
אדמה אגח ב 2.11 4302.76 1110915|4
אינטרנט זהבאגחד 2.01 4100.15 1131614|4
אגוד הנ שה נד 1 2 4079.05 1115278|4
שכון ובינוי אגח 8 1.95 3984.89 1135888|4
בי קומיונק אגחג 1.8 3659.6 1139203|4
לאומי שה נד 300 1.77 3611.36 6040257|4
מז טפ הנפק 45 1.69 3441.59 2310217|4
דלק קב אגח יט 1.66 3390.68 1121326|4
דלק קידוחיםאגחא 1.64 3347.44 4750089|4
סלע נדלן אגח ג 1.62 3307.17 1138973|4
דיסק התח נד יב 1.54 3149.25 6910160|4
דלק קב אגח לא 1.44 2934.74 1134790|4
לאומי שה נד 200 1.41 2867.69 6040141|4
מליסרון אגח יג 1.37 2787.38 3230224|4
אידיביפת אגח יג 1.35 2748.52 7980329|4
מליסרון אגח ט 1.28 2611.94 3230174|4
אפריקה אגח כו 1.25 2541.84 6110365|4
לאומי שה נד 201 1.15 2347.61 6040158|4
אידיבי פת אגח ט 1.13 2294.93 7980154|4
מז טפ הנפק 43 1.11 2265.12 2310191|4
בזן אגח א 1.09 2218.5 2590255|4
הפניקס אגח 2 1.06 2170.6 7670177|4
נורסטאר אגח י 0.99 2009.88 7230345|4
דלק קב אגח יג 0.97 1983.84 1105543|4
כללביט אגח ג 0.93 1888.16 1120120|4
חלל תקש אגח טז 0.93 1902.49 1139922|4
מליסרון אגח ז 0.93 1905.04 3230141|4
אפריקה אגח כז 0.91 1846.92 6110431|4
דיסק התח נד י 0.91 1851.63 6910129|4
חלל תקש אג יז 0.86 1752 1140888|4
גזית גלוב אגח י 0.86 1746.66 1260488|4
מז טפ הנפק הת 47 0.86 1758.68 2310233|4
מליסרון אגח י 0.85 1739.92 3230190|4
חשמל אגח 27 0.84 1716.68 6000210|4
ירושליםהנפ אגחט 0.82 1667.37 1127422|4
מליסרון אגח ח 0.81 1655.32 3230166|4
פרטנר אגח ד 0.8 1621.28 1118835|4
בזן אגח ז 0.78 1586.48 2590438|4
אשטרום נכ אגח10 0.76 1547.12 2510204|4
פועלים הנ הת טו 0.76 1542.77 1940543|4
אשטרום קב אגח ב 0.76 1555.2 1132331|4
תמר פטרו אגח א 0.74 1505.55 1141332|4
גזית גלוב אגח יא 0.73 1479.36 1260546|4
אשטרום קב אגח א 0.73 1484.82 1132323|4
ישרס אגח יג 0.73 1485.99 6130181|4
פועלים הנפ הת י 0.71 1452 1940402|4
הכשרת ישוב אג16 0.71 1451.04 6120166|4
לאומי התח נד400 0.7 1429.65 6040331|4
אגוד הנפ אגח ט 0.7 1430.87 1139492|4
הוט אגח א 0.7 1420.93 1123256|4
כלכלית ים אגחטו 0.66 1344.46 1980416|4
חלל תקש אגח ו 0.65 1329.88 1135151|4
שכון ובינוי אגח 6 0.65 1316.41 1129733|4
חברה לישראל אגח 11 0.62 1262.18 5760244|4
בזק אגח 6 0.61 1243.77 2300143|4
דרבן אגח ד 0.58 1179.56 4110094|4
בזק אגח 10 0.57 1158.41 2300184|4
הראל הנפק אגח ד 0.57 1168.7 1119213|4
פועלים הנ אגח32 0.56 1141.56 1940535|4
דיסקונט מנ הת ד 0.56 1144.2 7480049|4
רציו מימון אגחג 0.55 1119.58 1142488|4
הראל הנפק אגח ה 0.55 1114.88 1119221|4
ירושליםהנפ נד11 0.55 1121.71 1138551|4
איידיאייהנ הת ב 0.54 1097 1121581|4
POT 6 1/2 05/15/19 0.54 1102.8
דקסיה הנפ אגח ז 0.53 1074.6 1119825|4
ארפורט אגח ז 0.53 1085.4 1140110|4
פועלים הנ הת יד 0.53 1071.45 1940501|4
נורסטאר אגח ט 0.51 1045.54 7230303|4
דיסקונט מנ הת ב 0.51 1034.22 7480023|4
מז טפ הנפק 39 0.5 1027.55 2310159|4
ירושליםהנ אגח יג 0.49 1003.5 1142512|4
הכשרת ישוב אג21 0.49 1001 6120224|4
מנורה מב אגח א 0.48 973.22 5660048|4
גזית גלוב אגח ד 0.47 961.63 1260397|4
טן דלק אגח ג 0.47 951.5 1131457|4
מגה אור אגח ג 0.46 930.87 1127323|4
פלאזה סנט אגח ב 0.44 899.47 1109503|4
אלדן תחבו אגח א 0.44 891.5 1134840|4
חלל תקש אגח ח 0.44 898.67 1131416|4
שלמה נדלן אגח ג 0.43 877.23 1137439|4
דלק קב אגח כב 0.43 886.43 1106046|4
דלק קב אגח יח 0.43 875.28 1115823|4
מבני תעש אגח יז 0.39 788.48 2260446|4
פועלים הנ אגח34 0.39 797.24 1940576|4
יואל אגח 4 0.38 774.04 5830120|4
שלמה החז אגח יד 0.36 724.9 1410265|4
ביג אגח ג 0.36 733.1 1106947|4
כלכלית ים אגחיב 0.35 703.71 1980358|4
בזן אגח ו 0.35 708.31 2590396|4
אנגל משאב אגח ח 0.35 705.93 7710171|4
BABA 3 1/8 11/28/21 0.34 696.67
EIBKOR 3% 11.01.22 EXPORT 0.34 693.97
אלוני חץ אגח ו 0.34 685.18 3900206|4
חברה לישראל אגח 7 0.33 676.62 5760160|4
סלקום אגח ו 0.33 669.25 1125996|4
מישורים אגח ג 0.33 679.2 1127513|4
חשמל אגח 26 0.32 654.35 6000202|4
דיסק מנ שה נד 1 0.32 649.69 7480098|4
נכסים ובנ אגח ד 0.32 643.22 6990154|4
מנורה הון אגח א 0.3 618.77 1103670|4
חשמל אגח 29 0.29 597.32 6000236|4
דלק אנרגיה אגחה 0.28 565.4 5650114|4
פניקס הון אגח ב 0.28 564.5 1120799|4
אשדר אגח ג 0.26 535.86 1123884|4
אגוד הנפ התח יט 0.26 524.4 1124080|4
קרדן אןוי אגח ב 0.26 532.42 1113034|4
אלון רבוע אגח ד 0.25 503.47 1139583|4
הפניקס אגח 1 0.25 507.88 7670102|4
דיסק השק אגח ו 0.24 482.35 6390207|4
מז טפ הנפק 38 0.24 498.47 2310142|4
כללביט אגח ז 0.24 485.69 1132950|4
דקסיה הנ אגח י 0.23 464.23 1134147|4
מבני תעש אגח ח 0.23 466.7 2260131|4
אזורים אגח 10 0.23 460.32 7150345|4
פטרוכימים אגח 1 0.22 440.05 7560154|4
לייטסטון אגח א 0.22 443.8 1133891|4
אפריקה מג אגח ב 0.22 457.78 1126093|4
אמות אגח ג 0.22 442.04 1117357|4
מנורה מב אגח ג 0.21 418.19 5660063|4
בי קומיונק אגחב 0.18 373.63 1120872|4
צמח המרמן אגח ג 0.17 343.36 1127653|4
צרפתי אגח ז 0.17 344.49 4250163|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.16 327.45 3870094|4
הכשרת ישוב אג14 0.16 335.32 6120141|4
מבני תעש אגח טו 0.16 320.51 2260420|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.16 320.89 1139153|4
מירלנד אגח ז 0.16 324.38 1139559|4
דה זראסאי אגח ג 0.16 325.38 1137975|4
אפריקה נכס אגחה 0.16 317.33 1122233|4
אמות אגח א 0.16 325.16 1097385|4
אידיביפת אגח יד 0.16 329.02 7980337|4
סאמיט אגח ד 0.15 305.9 1092956|4
בינל הנפק התח ד 0.15 311.09 1103126|4
מויניאן אגח א 0.15 314.49 1135656|4
דיסקונט שה א 0.14 279.68 6910095|4
סקייליין אגח א 0.13 267.05 1138775|4
אשדר אגח א 0.13 258.32 1104330|4
כיל אגח ה 0.13 267.24 2810299|4
מליסרון אגח ו 0.13 272.46 3230125|4
בינל הנפק התח כג 0.12 254.2 1142058|4
הכשרת ישוב אג20 0.11 215.06 6120216|4
אדרי-אל אגח ב 0.11 217.88 1123371|4
גלובל כנפ אגח א 0.11 228.45 1121482|4
מגדל הון אגח ג 0.11 223.84 1135862|4
עזריאלי אגח ד 0.08 164.38 1138650|4
דמרי אגח ד 0.08 164.7 1129667|4
הכשרת ישוב אג13 0.08 162.11 6120125|4
נורסטאר אגח יא 0.08 161.12 7230352|4
שופרסל אגח ו 0.06 120.25 7770217|4
מישורים אגח ד 0.06 112.69 1132729|4
מגדל הון אגח ד 0.06 122.95 1137033|4
סלקום אגח י 0.06 115.16 1139245|4
הראל הנפק אגח א 0.05 104.63 1099738|4
אבגול אגח ג 0.04 78.62 1133289|4
אגוד הנ נדחה כא 0.03 51.3 1141878|4
מז טפ הנפק 41 0.03 68.18 2310175|4
נייר חדרה אגח 3 0.03 58.83 6320071|4
שלמה החז אגח טו 0.02 49.44 1410273|4
איידיאו אגח ח 0.01 19.64 5050265|4
כללביט אגח א 0.01 16.98 1097138|4
מיטב דש אגח ג 0.01 10.62 1121763|4
חבס אגח 4 0 6.57 4150124|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.37 6120232|1
גזית גלוב אגח ג 0 0.95 1260306|4
דיסק השק אגח ט 0 0.69 6390249|4