קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.23 104.23 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.79 125.79 0.09 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.58 102.58 0.14 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.65 109.65 0.02 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.28 102.28 0.2 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 0.08 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.16 119.16 0.08 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1053.06 1053.06 0.01 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.47 134.47 0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.7 104.7 0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.04 105.04 0.07 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.16 178.17 0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.73 126.73 0.07 5114178
אילים תיק אגח + 30% 276.08 276.1 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.08 150.08 0.14 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.77 169.77 0.08 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.42 172.42 0.1 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.41 171.41 0.09 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.68 121.68 0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.73 126.73 0.1 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.64 191.64 0.01 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.34 176.34 0.06 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.66 105.66 0.12 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.13 113.13 0.04 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.7 811.7 0.03 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.83 114.83 0.1 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.55 126.55 0.1 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.96 133.96 0.13 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.14 105.14 0.14 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.77 172.77 0.05 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.78 239.15 0.08 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.23 193.23 0.06 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.76 127.76 0.07 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.09 103.09 0.09 5119441
הראל ניהול אגח 152.32 152.32 0.18 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.96 100.96 0.08 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.3 158.3 0.09 5107156
הראל פרימיום 505.25 510.3 0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.13 128.13 0.09 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.19 126.19 0.07 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.5 112.5 0.16 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.29 125.29 0.1 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.85 106.85 0.07 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.89 173.89 0.1 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.23 145.23 0.06 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.04 120.04 0.09 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.07 112.07 0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.41 180.41 0.12 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.82 114.82 0.24 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.08 134.08 0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 0.11 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.6 101.6 0.08 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.86 124.86 0.14 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.6 112.6 0.16 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.82 151.82 0.08 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.87 111.87 0.08 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 0.09 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.83 148.83 0.09 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.57 162.57 0.09 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.35 188.35 0.09 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.04 174.04 0.18 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.42 117.42 0.11 5118633
מור אגח חברות 100.74 100.74 0.12 5125901
מור נבחרת אגח 141.64 141.64 0.13 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.7 250.7 0.12 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.95 106.95 0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.99 154.99 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.42 617.42 0.05 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.61 105.61 0.09 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.91 174.91 0.1 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.05 525.05 0.08 5520028
מיטב מדורגות 230.59 230.59 0.13 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.34 126.34 0.1 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.35 113.35 0.09 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.18 165.18 0.1 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.81 100.81 0.12 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 553.05 553.05 0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.56 123.56 0.08 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.58 79.58 0.08 5107321
פורטה ! אגח 100.78 100.78 0.16 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.89 158.89 0.09 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.15 152.15 0.06 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.07 145.07 0.06 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.88 128.88 0 5112487
פסגות Bond picking 115.42 115.42 0.16 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.08 1121.08 0.09 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.68 142.68 0.11 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.82 137.82 0.18 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2986.51 2986.51 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 94.82 94.82 0.23 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.08 108.08 0 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.75 147.75 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.6 127.6 0.11 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.66 99.66 0.08 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.41 1012.41 0.05 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.17 118.17 0.12 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.07 851.07 0.08 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.39 100.39 0.09 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.21 116.21 0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.69 117.69 0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.95 464.95 0.08 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.7 133.7 0.12 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.12 161.12 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.31 192.31 0.03 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.9 139.9 0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.07 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.03 102.03 0.13 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.65 102.65 0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.31 106.31 0.14 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.9 101.9 0.13 5125067
תמהיל אגח חברות 220.52 220.52 0.21 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.83 106.83 0.12 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.62 104.62 0.09 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 4.23 6250.75 6390348|4
אידיביפת אגח יג 1.94 2868.7 7980329|4
אדמה אגח ב 1.73 2550.92 1110915|4
דיסק התח נד יב 1.68 2486.25 6910160|4
גזית גלוב אגח יב 1.54 2273.31 1260603|4
סלע נדלן אגח ג 1.53 2264.51 1138973|4
הכש חב בטוחאגח1 1.47 2173.8 1122092|4
אינטרנט זהבאגחד 1.46 2159.13 1131614|4
בי קומיונק אגחג 1.42 2099.6 1139203|4
אידיביפת אגח יד 1.4 2069.52 7980337|4
לייטסטון אגח א 1.35 1997.1 1133891|4
מישורים אגח ד 1.34 1986.35 1132729|4
דלק קב אגח לא 1.29 1903.89 1134790|4
סקייליין אגח א 1.27 1883.5 1138775|4
גזית גלוב אגח יא 1.17 1725.92 1260546|4
אלון רבוע אגח ד 1.14 1678.24 1139583|4
פטרוכימים אגח ח 1.09 1604.55 7560188|4
אקסטל אגח א 1.04 1543.04 1132299|4
דה זראסאי אגח ג 1.03 1518.44 1137975|4
מליסרון אגח ז 1.01 1489.9 3230141|4
בזן אגח ז 0.95 1405.49 2590438|4
רילייטד אגח א 0.95 1410.31 1134923|4
הכשרת ישוב אג16 0.92 1360.27 6120166|4
אידיבי פת אגח ט 0.91 1339.74 7980154|4
בזן אגח ו 0.91 1348.55 2590396|4
ירושליםהנפ נד11 0.9 1335.37 1138551|4
דלק קב אגח כב 0.9 1335.29 1106046|4
אנגל משאב אגח ח 0.89 1315.03 7710171|4
ירושליםהנפ אגחט 0.88 1302.32 1127422|4
מז טפ הנפק הת 47 0.85 1256.2 2310233|4
חלל תקש אג יז 0.85 1263.23 1140888|4
הכשרת ישוב אג21 0.81 1201.2 6120224|4
מזרחי טפחות שה א 0.79 1163.73 6950083|4
גזית גלוב אגח י 0.79 1161.9 1260488|4
מבני תעש אגח יז 0.78 1154.45 2260446|4
אפריקה אגח כז 0.78 1149.79 6110431|4
גב ים אגח ו 0.76 1126.58 7590128|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.76 1125.77 1119825|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.76 1123.1 1139153|4
לאומי התח נד400 0.75 1111.95 6040331|4
הכשרת ישוב אג15 0.74 1100.58 6120158|4
דלק קידוחיםאגחא 0.74 1097.52 4750089|4
ארפורט אגח ז 0.73 1085.4 1140110|4
בינל הנפק התח כב 0.73 1082.97 1138585|4
לאומי שה נד 200 0.73 1081.17 6040141|4
אפריקה אגח כו 0.72 1065.13 6110365|4
דלק קב אגח יט 0.72 1063.97 1121326|4
מויניאן אגח א 0.71 1052.86 1135656|4
אפריקה מג אגח ג 0.71 1044.12 1135698|4
קופרליין אגח ב 0.7 1040 1140177|4
כלכלית ים אגחטו 0.7 1034.2 1980416|4
רציו מימון אגחג 0.69 1017.8 1142488|4
חלל תקש אגח טז 0.69 1013.72 1139922|4
מז טפ הנפק 45 0.69 1022 2310217|4
מגה אור אגח ג 0.69 1018.55 1127323|4
מליסרון אגח ח 0.68 1008.78 3230166|4
פועלים הנ שה נד 1 0.68 1001.84 1940444|4
אפריקה נכס אגחז 0.66 974.7 1132232|4
חשמל אגח 26 0.66 981.53 6000202|4
נכסים ובנ אגח ד 0.66 982.61 6990154|4
נורסטאר אגח ח 0.66 971.31 7230295|4
דיסק השק אגח ו 0.65 964.69 6390207|4
אלדן תחבו אגח ב 0.65 963.27 1138254|4
בזק אגח 6 0.65 961.1 2300143|4
מז טפ הנפק 43 0.63 929.28 2310191|4
תמר פטרו אגח א 0.62 916.87 1141332|4
רציו מימון אגחב 0.61 902.73 1139443|4
אלדן תחבו אגח א 0.61 904.19 1134840|4
מליסרון אגח ו 0.6 884.3 3230125|4
מנורה מב אגח א 0.58 853.99 5660048|4
איאסאראר אגח יח 0.57 835.62 3650140|4
בזן אגח א 0.57 842.72 2590255|4
אגוד הנ נדחה כא 0.56 820.78 1141878|4
אמות אגח ב 0.56 830.2 1126630|4
אדגר אגח ט 0.55 813.75 1820190|4
ירושליםהנ אגח יג 0.54 802.8 1142512|4
דיסק מנ שה נד 1 0.54 794.64 7480098|4
חשמל אגח 27 0.54 797.33 6000210|4
אלוני חץ אגח ח 0.53 782.14 3900271|4
חשמל אגח 29 0.52 762.54 6000236|4
ISRELE 7 1/4 01/15/19 0.51 747.45
פועלים הנ אגח32 0.5 746.04 1940535|4
מז טפ הנפק 40 0.49 717.72 2310167|4
דה לסר אגח ב 0.49 727.2 1118587|4
חלל תקש אגח ח 0.48 712.58 1131416|4
פועלים הנ הת יד 0.48 714.3 1940501|4
קופרליין אגח א 0.47 691.93 1136589|4
CHMEDA 3 1/2 11/27/18 0.47 700.68
BABA 3 1/8 11/28/21 0.47 696.67
GS 2.6 2020 0.47 698.53
חלל תקש אגח ו 0.46 678.35 1135151|4
פועלים הנפ הת י 0.45 660 1940402|4
אשטרום נכ אגח10 0.44 657.3 2510204|4
הכשרת ישוב אג20 0.44 645.18 6120216|4
הכשרת ישוב אג13 0.43 631.06 6120125|4
דלתא אגח ב 0.43 632.22 6270151|4
דיסקונט מנ הת ד 0.43 640.37 7480049|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.42 613.97 3870094|4
עזריאלי אגח ד 0.42 616.44 1138650|4
קרדן אןוי אגח ב 0.41 612.28 1113034|4
פטרוכימים אגח 1 0.41 604.53 7560154|4
גב ים אגח ח 0.41 610.38 7590151|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.4 593.72 1121227|4
דלק קב אגח יג 0.39 571.5 1105543|4
שלמה נדלן אגח ג 0.39 577.45 1137439|4
הפניקס אגח 2 0.39 571.42 7670177|4
שכון ובינוי אגח 8 0.38 562 1135888|4
אשדר אגח א 0.38 554.64 1104330|4
אאורה אגח יא 0.38 562.1 3730421|4
ישראל קנדה אגחה 0.36 527.05 4340154|4
חברה לישראל אגח 11 0.36 535.02 5760244|4
בזן אגח ה 0.35 510.13 2590388|4
שלמה החז אגח טז 0.34 502.21 1410281|4
מישורים אגח ה 0.34 504.25 1140078|4
בינל הנפק התח כא 0.34 495.05 1126598|4
פלאזה סנט אגח ב 0.33 490.62 1109503|4
מליסרון אגח י 0.33 481.53 3230190|4
דרבן אגח ד 0.32 468.84 4110094|4
ביג אגח ד 0.31 451.3 1118033|4
אשטרום קב אגח א 0.31 461.24 1132323|4
נורסטאר אגח י 0.3 446.64 7230345|4
דיסקונט מנ הת ב 0.3 437.77 7480023|4
נכסים ובנ אגח ט 0.29 432.2 6990212|4
הכשרת ישוב אג19 0.29 422.97 6120208|4
כללביט אגח א 0.29 432.55 1097138|4
אפריקה נכס אגחח 0.27 403.28 1142231|4
יוניברסל אגח א 0.26 386.55 1141639|4
יוניברסל אגח ב 0.26 388.7 1141647|4
בינל הנפק התח ד 0.26 388.86 1103126|4
כללביט אגח ג 0.26 382.5 1120120|4
אדרי-אל אגח ב 0.26 380.07 1123371|4
וורטון אגח א 0.25 362.18 1140169|4
לאומי שה נד 300 0.25 370.17 6040257|4
מז טפ הנפק 44 0.24 349.44 2310209|4
איידיאו אגח ז 0.23 337.29 5050240|4
קרדן אןוי אגח א 0.23 334.55 1105535|4
אמות אגח ד 0.23 344.25 1133149|4
קיי.בי.אס אגח א 0.23 334 1137918|4
בראק אן וי אגחא 0.22 328.02 1122860|4
אשטרום נכ אגח 9 0.22 322.03 2510170|4
מז טפ הנפק 41 0.22 320.25 2310175|4
סטרוברי אגח א 0.21 313.15 1136951|4
נכסים ובנ אגח ו 0.21 306.45 6990188|4
ישרס אגח יג 0.2 297.2 6130181|4
כללביט אגח ז 0.2 298.81 1132950|4
אפריקה נכס אגחה 0.2 301.18 1122233|4
כלכלית ים אגחיב 0.2 301.59 1980358|4
ריט 1 אגח ג 0.19 285.23 1120021|4
דיסקונט שה א 0.19 279.68 6910095|4
בזק אגח 10 0.18 268.15 2300184|4
חברה לישראל אגח 7 0.18 260.24 5760160|4
חברה לישראל אגח 10 0.15 217.5 5760236|4
אלבר אגח יג 0.15 216.28 1127588|4
אפריקה נכס אגחו 0.15 228.55 1129550|4
דלק קב אגח יח 0.14 208.4 1115823|4
וילאר אגח ו 0.14 208.93 4160115|4
רבוע נדלן אגח ז 0.14 200.09 1140615|4
מירלנד אגח ז 0.13 191.45 1139559|4
פננטפארק אגח א 0.13 196.4 1142371|4
אפריקה מג אגח ד 0.13 199.46 1142645|4
צרפתי אגח ז 0.12 179.14 4250163|4
גלובל כנפ אגח ב 0.12 174.54 1136969|4
אזורים אגח 10 0.12 178.2 7150345|4
נורסטאר אגח יא 0.11 157.41 7230352|4
נורסטאר אגח ט 0.11 165.11 7230303|4
דמרי אגח ו 0.11 157.78 1136936|4
איאסאראר אגח יד 0.11 157.5 3650074|4
פניקס הון אגח ב 0.1 153.94 1120799|4
אפריקה מג אגח ב 0.08 113.17 1126093|4
פריון נט אג יב 0.08 122.52 1133537|4
דלק אנרגיה אגחה 0.08 114.91 5650114|4
שלמה החז אגח יד 0.08 116.08 1410265|4
אמדיג''י אגח ב 0.07 102.62 1140557|4
פז נפט אגח ד 0.07 103.19 1132505|4
אשדר אגח ד 0.07 99.93 1135607|4
דלק קב אג לג 0.07 103.2 1138882|4
אזורים אגח 12 0.07 103.45 7150360|4
אזורים אגח 9 0.07 108.14 7150337|4
דמרי אגח ד 0.06 85.48 1129667|4
ביג אגח ה 0.06 90.27 1129279|4
מבני תעש אגח ח 0.06 86.77 2260131|4
מבני תעש אגח טז 0.06 93.3 2260438|4
ויתניה אגח ד 0.05 75.14 1139476|4
דוניץ אג א 0.05 76.86 4000055|4
מישורים אגח ג 0.05 73.52 1127513|4
גלובל כנפ אגח א 0.05 71.12 1121482|4
מגה אור אגח ד 0.04 53.94 1130632|4
אלמוגים אגח ב 0.03 43.58 1129402|4
מליבו אגח ג 0.03 38.15 1139302|4
אורתם סהר אג י 0.02 36.1 1136787|4
כלכלית ים אגחיג 0.02 25.07 1980366|4
קבוצת נץ א-ל 0.01 16.66
תדיראן הול אגח2 0 5.98 2580066|4
רוזבאד אגח ג 0 2.46 1920123|4
ישפרו אגח ב 0 0 7430069|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.35 6120232|1