קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.23 104.23 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.79 125.79 0.09 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.58 102.58 0.14 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.65 109.65 0.02 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.28 102.28 0.2 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 0.08 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.16 119.16 0.08 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1053.06 1053.06 0.01 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.47 134.47 0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.7 104.7 0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.04 105.04 0.07 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.16 178.17 0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.73 126.73 0.07 5114178
אילים תיק אגח + 30% 276.08 276.1 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.08 150.08 0.14 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.77 169.77 0.08 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.42 172.42 0.1 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.41 171.41 0.09 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.68 121.68 0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.73 126.73 0.1 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.64 191.64 0.01 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.34 176.34 0.06 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.66 105.66 0.12 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.13 113.13 0.04 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.7 811.7 0.03 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.83 114.83 0.1 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.55 126.55 0.1 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.96 133.96 0.13 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.14 105.14 0.14 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.77 172.77 0.05 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.78 239.15 0.08 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.23 193.23 0.06 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.76 127.76 0.07 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.09 103.09 0.09 5119441
הראל ניהול אגח 152.32 152.32 0.18 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.96 100.96 0.08 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.3 158.3 0.09 5107156
הראל פרימיום 505.25 510.3 0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.13 128.13 0.09 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.19 126.19 0.07 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.5 112.5 0.16 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.29 125.29 0.1 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.85 106.85 0.07 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.89 173.89 0.1 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.23 145.23 0.06 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.04 120.04 0.09 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.07 112.07 0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.41 180.41 0.12 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.82 114.82 0.24 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.08 134.08 0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 0.11 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.6 101.6 0.08 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.86 124.86 0.14 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.6 112.6 0.16 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.82 151.82 0.08 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.87 111.87 0.08 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 0.09 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.83 148.83 0.09 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.57 162.57 0.09 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.35 188.35 0.09 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.04 174.04 0.18 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.42 117.42 0.11 5118633
מור אגח חברות 100.74 100.74 0.12 5125901
מור נבחרת אגח 141.64 141.64 0.13 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.7 250.7 0.12 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.95 106.95 0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.99 154.99 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.42 617.42 0.05 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.61 105.61 0.09 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.91 174.91 0.1 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.05 525.05 0.08 5520028
מיטב מדורגות 230.59 230.59 0.13 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.34 126.34 0.1 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.35 113.35 0.09 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.18 165.18 0.1 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.81 100.81 0.12 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 553.05 553.05 0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.56 123.56 0.08 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.58 79.58 0.08 5107321
פורטה ! אגח 100.78 100.78 0.16 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.89 158.89 0.09 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.15 152.15 0.06 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.07 145.07 0.06 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.88 128.88 0 5112487
פסגות Bond picking 115.42 115.42 0.16 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.08 1121.08 0.09 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.68 142.68 0.11 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.82 137.82 0.18 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2986.51 2986.51 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 94.82 94.82 0.23 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.08 108.08 0 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.75 147.75 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.6 127.6 0.11 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.66 99.66 0.08 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.41 1012.41 0.05 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.17 118.17 0.12 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.07 851.07 0.08 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.39 100.39 0.09 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.21 116.21 0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.69 117.69 0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.95 464.95 0.08 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.7 133.7 0.12 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.12 161.12 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.31 192.31 0.03 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.9 139.9 0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.07 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.03 102.03 0.13 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.65 102.65 0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.31 106.31 0.14 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.9 101.9 0.13 5125067
תמהיל אגח חברות 220.52 220.52 0.21 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.83 106.83 0.12 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.62 104.62 0.09 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פועלים הנפ הת י 6.05 23741.32 1940402|4
אלה פקדון אגח ב 2.7 10577.91 1142215|4
ביג אגח ג 2.53 9907.14 1106947|4
תכ.תלבונד20(1) 2.39 9375.15 1102276|3
חברה לישראל אגח 7 2.15 8413.05 5760160|4
אלוני חץ אגח ו 2.08 8142.52 3900206|4
מז טפ הנפק 38 2 7831.64 2310142|4
פועלים הנ אגח34 1.94 7599.53 1940576|4
אלוני חץ אגח ט 1.84 7232.59 3900354|4
נכסים ובנ אגח ד 1.77 6958.38 6990154|4
אדמה אגח ב 1.72 6743.98 1110915|4
בזק אגח 6 1.56 6125.55 2300143|4
ממשל צמודה 0418 1.54 6046.06 1108927|4
גזית גלוב אגח ד 1.51 5935.67 1260397|4
דלק קב אגח יח 1.5 5885.94 1115823|4
דלק קב אגח כב 1.49 5849.6 1106046|4
מויניאן אגח א 1.49 5832.23 1135656|4
אקסטל אגח א 1.46 5734.49 1132299|4
מז טפ הנפק 35 1.46 5738.28 2310118|4
אידיבי פת אגח ט 1.4 5498.2 7980154|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.4 5477.4 1095066|4
אפריקה אגח כו 1.36 5342.13 6110365|4
מז טפ הנפק 39 1.34 5250.36 2310159|4
דיסק מנ שה נד 1 1.3 5095.27 7480098|4
בזן אגח א 1.19 4662.52 2590255|4
מז טפ הנפק 45 1.18 4632.43 2310217|4
אלקטרה אגח ג 1.18 4634.24 7390131|4
דיסק השק אגח ו 1.16 4541.22 6390207|4
קרדן אןוי אגח ב 1.14 4478.9 1113034|4
שכון ובינוי אגח 6 1.1 4316.72 1129733|4
צור אגח ח 1.1 4332.42 7300148|4
קיי.בי.אס אגח א 1.08 4245.81 1137918|4
ישראמקו אגח א 1.07 4178.95 2320174|4
קס.תלבנ20 1 3926.64 1101633|3
סלקום אגח ו 0.97 3801.73 1125996|4
פטרוכימים אגח ב 0.96 3783 7560048|4
חשמל אגח 26 0.93 3660.08 6000202|4
גזית גלוב אגח יב 0.92 3606.93 1260603|4
פועלים הנ הת יד 0.85 3333.4 1940501|4
אמות אגח א 0.82 3201.65 1097385|4
מזרחי טפחות שה א 0.81 3172.9 6950083|4
דיסקונט שה א 0.74 2909.51 6910095|4
אמות אגח ג 0.71 2775.31 1117357|4
נכסים ובנ אגח ו 0.68 2653.17 6990188|4
שטראוס אגח ב 0.67 2634.16 7460140|4
לידר השק אג ו-ס 0.65 2548 3180239|4
מליסרון אגח ו 0.62 2425.06 3230125|4
ארפורט אגח ג 0.62 2436.72 1122670|4
חלל תקש אגח ו 0.62 2429.07 1135151|4
גב ים אגח ו 0.61 2391.55 7590128|4
אדגר אגח ח 0.6 2360.07 1820174|4
גזית גלוב אגח ט 0.59 2298.18 1260462|4
הראלס ג תב20 0.59 2295.72 1113240|3
ישפרו אגח ב 0.59 2325.04 7430069|4
אידיבי פת אגח ז 0.58 2283.05 7980121|4
ישראל קנדה אגחה 0.57 2231.61 4340154|4
אמדיג''י אגח ב 0.56 2197.98 1140557|4
פועלים הנ אגח33 0.53 2067.76 1940568|4
מליסרון אגח יג 0.52 2041.13 3230224|4
גב ים אגח ה 0.49 1915.06 7590110|4
גזית גלוב אגח ג 0.49 1915.43 1260306|4
דרבן אגח ד 0.48 1868.93 4110094|4
לאומי אגח 177 0.47 1862.27 6040315|4
דלק קב אגח לא 0.47 1842.09 1134790|4
אלוני חץ אגח י 0.46 1793.78 3900362|4
דיסקונט מנ הת ב 0.45 1762.5 7480023|4
פולאר השק אגח ו 0.45 1759.88 6980247|4
דה זראסאי אגח ג 0.44 1720.69 1137975|4
הר.בונד-תשואות 0.42 1639.53 1128578|3
אידיבי פת אגח י 0.42 1632.12 7980162|4
רפק אגח ה 0.42 1664.3 7690118|4
דיסק השק אגח ח 0.41 1608.83 6390223|4
ארפורט אגח ד 0.41 1595.07 1130426|4
אינטרנט זהבאגחד 0.41 1588.41 1131614|4
גזית גלוב אגח יא 0.4 1579.35 1260546|4
דיסק השק אגח י 0.4 1560.59 6390348|4
גליל 5904 0.4 1581.4 9590431|4
בזן אגח ז 0.39 1516.81 2590438|4
תכ.פק.דולר(1) 0.39 1541.53 1128966|3
רבוע נדלן אגח ד 0.39 1543.17 1119999|4
מצלאוי אגח ד 0.38 1488.01 1130566|4
פז נפט אגח ו 0.37 1468.14 1139542|4
הר.פק.דולר 0.37 1453.23 1129014|3
סאות'רן אגח א 0.36 1416.9 1140094|4
FLEX 4.625 2/20 0.34 1352.4
בי קומיונק אגחב 0.33 1312.67 1120872|4
אלבר אגח טו 0.32 1244.35 1138536|4
דה לסר אגח ד 0.31 1226.43 1132059|4
אזורים אגח 9 0.31 1196.34 7150337|4
הפניקס אגח 1 0.3 1187.55 7670102|4
מליסרון אגח ה 0.3 1182.32 3230091|4
אלביט הד אגח ח 0.3 1169.9 1131267|4
כללביט אגח י 0.3 1184.34 1136068|4
דלק קב אג לג 0.29 1119.09 1138882|4
ארזים אגח 4 0.29 1135.14 1380104|4
אול-יר אגח ד 0.29 1137.97 1141274|4
איידיאו אגח ז 0.29 1124.3 5050240|4
ירושליםהנפ אגחח 0.28 1090.39 1121201|4
מבני תעש אגח ח 0.27 1040.65 2260131|4
חלל תקש אגח ט 0.27 1057.19 1131424|4
בינל הנפק אגח ח 0.26 1013.97 1134212|4
אדרי-אל אגח ב 0.25 991.91 1123371|4
פלאזה סנט אגח ב 0.25 977.75 1109503|4
סאני תקש אגח יא 0.24 943.79 1134493|4
קרסו אגח ב 0.24 947.01 1139591|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.23 915.26 1134915|4
אמות אגח ב 0.23 885.51 1126630|4
חלל תקש אגח טז 0.22 854.29 1139922|4
מליסרון אגח ח 0.22 882.18 3230166|4
הכשרת ישוב אג17 0.22 856.94 6120182|4
שפיר הנדס אגח א 0.2 778.4 1136134|4
יוניברסל מסחרי1 0.2 791.09 1142249|4
סקורפיו אגח א 0.2 765.46 1113398|4
פועלים הנ הת יא 0.19 744.05 1940410|4
פטרוכימים אגח ג 0.19 755.89 7560055|4
אורביט אג ו 0.19 744.52 2650125|4
חשמל אגח 29 0.19 737.12 6000236|4
ווסיג'י אגח ב 0.18 713.98 1141217|4
רבוע נדלן אגח ה 0.18 715.37 1130467|4
המשביר 365 אגחב 0.17 647.8 1122282|4
יוניברסל אגח ב 0.17 682.37 1141647|4
אפריקה אגח כז 0.17 675.94 6110431|4
הכשרת ישוב אג16 0.17 678.75 6120166|4
צור אגח ז 0.17 654.19 7300114|4
פועלים הנ אגח32 0.16 634.2 1940535|4
אשטרום נכ אגח 7 0.16 635.32 2510139|4
פטרוכימים אגח 1 0.15 570.98 7560154|4
אלקטרה אגח ד 0.14 546.1 7390149|4
אפריקה אגח כח 0.14 566.63 6110480|4
דלק קב אגח יג 0.14 558.73 1105543|4
אלוני חץ אגח ח 0.13 517.03 3900271|4
לידר השק אגח ה 0.12 473.23 3180221|4
נייר חדרה אגח 3 0.12 475.39 6320071|4
ירושליםהנפ אגחט 0.12 474.46 1127422|4
קס.תלבנדתשוא 0.12 478.59 1128545|3
אלבר אגח יג 0.11 419.4 1127588|4
סאמיט אגח ד 0.11 440.16 1092956|4
מנורה הון אגח א 0.1 398.06 1103670|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.1 402.91 1121227|4
דלק אנרגיה אגחה 0.1 406.03 5650114|4
לאומי שה נד 201 0.1 406.2 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.1 399.13 6040265|4
שופרסל אגח ב 0.1 373.51 7770142|4
מנורה מב אגח א 0.09 339.64 5660048|4
הכשרת ישוב אג13 0.09 346.47 6120125|4
דה לסר אגח ב 0.09 341.72 1118587|4
פרטנר אגח ג 0.09 336.36 1118827|4
גמול השק אגח ב 0.09 340.1 1116755|4
צמח המרמן אגח ג 0.09 344.16 1127653|4
נאוסיטי אגח א 0.09 347.9 1102375|4
אמפל אמרי אגח א 0.09 358.63 1100833|4
אשטרום קב אגח ב 0.09 344.18 1132331|4
מירלנד אגח ז 0.08 323.39 1139559|4
אקסטל אגח ב 0.08 316.28 1135367|4
חפציבה גר אגח ג 0.08 297.62 1099969|4
הראל הנפק אגח א 0.08 307.73 1099738|4
פרטנר אגח ד 0.08 322.65 1118835|4
סינרג'יכב אגח ג 0.08 307.17 7780281|4
רגנסי אגח א 0.07 275.18 5510029|4
לוי אגח ו 0.07 259.43 7190150|4
דיסקונט מנ הת א 0.07 260.17 7480015|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.07 290.86 1136415|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.07 261.63
מז טפ הנפק הת31 0.06 246.04 2310076|4
פועלים הנ שה נד 1 0.06 244.46 1940444|4
אלדן תחבו אגח ד 0.06 223.78 1140821|4
גזית גלוב אגח י 0.06 246.5 1260488|4
גלובל כנפ אגח א 0.06 226.43 1121482|4
בינל הנפק התח כ 0.06 225.78 1121953|4
אשדר אגח א 0.06 239.37 1104330|4
כללביט אגח א 0.05 202.92 1097138|4
חפציבה גר אג ב 0.05 210.05 1099951|4
גלובל פינ8אגח ד 0.05 186.93 1108620|4
רבוע נדלן אגח ג 0.05 205.26 1115724|4
בזן אגח ו 0.05 206.75 2590396|4
רכבת ישר אגח ב 0.05 186.05 1134998|4
דורסל אגח ב 0.05 184.86 1132711|4
שלדונקו אגח א 0.05 184.65 5740022|4
הכשרת ישוב אג14 0.03 114.37 6120141|4
דיסקונט מנ הת ד 0.03 100.97 7480049|4
כנפיים אגח ז 0.02 88.17 5430137|4
מליסרון אגח ט 0.02 73.39 3230174|4
איאסאראר אגח יד 0.02 67.13 3650074|4
פתאל אגח א 0.02 83.85 1137512|4
אפריל נדלן ב-ל 0.02 88.64
סלע נדלן אגח א 0.02 87.68 1128586|4
פס.תלבונד20(2) 0.02 82 1101443|3
מלרג אג א-ש 0.02 68.44 1094655|4
בינלהנפ שה נד ב 0.02 63.59 1091164|4
סנטראל יורואגחא 0.02 66.17 1107093|4
מלרג אגח ב 0.02 96.45 1110980|4
לידקום אגח א 0.01 49.36 1112911|4
אמפל אמרי אגח ב 0.01 46.11 1110378|4
אפסק אג א-ש 0.01 42.87 1091032|4
דנירקו אגח א 0.01 27.22 1099746|4
הראל הנפק אגח ח 0.01 21.47 1128875|4
אמפלאמ ב חש21/1 0.01 46.11
אורתם סהר אגח ה 0.01 36.2 1128396|4
אמפלאמ ב חש31/1 0.01 46.11
אפריקה נכס אגחה 0.01 44.88 1122233|4
מצלאוי אגח ב 0.01 50.82 1118041|4
אמפלאמ ב חש41/1 0.01 46.11
אלדן תחבו אגח א 0.01 45.25 1134840|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.01 46.11
אשטרום נכ אגח 8 0.01 23.59 2510162|4
פועלים הנ אגח31 0.01 52.41 1940527|4
קמור אגח ו 0.01 29.99 1320118|4
מליסרון אגח ז 0.01 57.17 3230141|4
רילון אג 2 0 12.08 3770070|4
אקסטרא אגח א 0 9.83 4950036|4
ארזם 4 חש71/11 0 16
אפסק אגא חש1121 0 5.88
לדקם אגא חש9/21 0 7.05
בראק אן וי אגחב 0 9.78 1128347|4
אבגול אגח ב 0 0.2 1126317|4
חפציבה גר אגח א 0 0 1099944|4
גיאםאף אגח א 0 2.52 1100791|4
פז נפט אגח ג 0 0 1114073|4
לדקם אגא חש90/8 0 3.91