קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק הת 47 3.47 3517.36 2310233|4
תמר פטרו אגח א 3.37 3417.6 1141332|4
אפריקה נכס אגחח 3.23 3278.36 1142231|4
אלה פקדון אגח ב 2.96 3006.39 1142215|4
מקמ 518 2.96 2998.8 8180515|4
אידיביפת אגח יד 2.93 2975.61 7980337|4
גזית גלוב אגח יב 2.49 2527.31 1260603|4
מז טפ הנפק 46 2.27 2305.8 2310225|4
פטרוכימים אגח ח 2.21 2245.59 7560188|4
אדמה אגח ב 2.17 2199.87 1110915|4
מז טפ הנפק 45 2.07 2102.93 2310217|4
דיסק השק אגח י 1.99 2017.73 6390348|4
נכסים ובנ אגח ט 1.95 1973.01 6990212|4
אלון רבוע אגח ד 1.95 1972.98 1139583|4
בינל הנפק התח כב 1.87 1895.2 1138585|4
הרץ פרופר אגח א 1.87 1896.05 1142603|4
נאוי אגח ד 1.78 1805.04 2080190|4
מז טפ הנפק 37 1.77 1796.05 2310134|4
חשמל אגח 28 1.72 1739.29 6000228|4
ירושליםהנפ נד11 1.69 1709.27 1138551|4
חשמל אגח 26 1.59 1614 6000202|4
דיסק השק אגח ו 1.57 1594.47 6390207|4
גזית גלוב אגח ד 1.52 1536.55 1260397|4
גזית גלוב אגח יא 1.48 1500.32 1260546|4
דה זראסאי אגח ג 1.48 1496.75 1137975|4
מזרחי טפחות שה א 1.46 1483.01 6950083|4
וורטון אגח א 1.45 1466.29 1140169|4
אפריקה אגח כו 1.42 1435.19 6110365|4
לאומי התח נד400 1.41 1429.65 6040331|4
דה לסר אגח ד 1.39 1408.03 1132059|4
אלבר אגח יד 1.21 1222.44 1132562|4
נמקו אגח א 1.19 1206.33 1139575|4
אנקור אגח א 1.19 1209.42 1141118|4
אלמוגים אגח ד 1.16 1176.4 1140623|4
חלל תקש אגח טז 1.12 1132.74 1139922|4
בוניתיכון אגחיב 1.09 1106.06 5310156|4
שלמה החז אגח טז 1.07 1087.65 1410281|4
אלעזרא אגח ד 1.05 1065.82 1139260|4
מויניאן אגח א 1.05 1060.88 1135656|4
רילייטד אגח א 0.99 1001.4 1134923|4
קורנרסטון אגח א 0.95 965.72 1139732|4
דולר טריפל אגחא 0.95 963.4 1141662|4
הכשרת ישוב אג19 0.94 949.95 6120208|4
אפריקה אגח כז 0.93 946.98 6110431|4
אלבר אגח טו 0.91 920.52 1138536|4
טאואר אגח ז 0.9 916.72 1138494|4
ג''י.אף.אי אגח ב 0.8 813.75 1140540|4
בזן אגח ד 0.77 783.21 2590362|4
אידיבי פת אגח ט 0.77 780.83 7980154|4
צ''וזן נכס אגח א 0.65 657.07 1141894|4
שכון ובינוי אגח 8 0.63 636.41 1135888|4
דלשה קפיטל אגחג 0.58 592.68 1141605|4
אפריקה מג אגח ד 0.57 575.44 1142645|4
אופל בלאנס אגחג 0.56 571.76 1140664|4
כלכלית ים אגחטו 0.55 558.47 1980416|4
וויי בוקס אגח א 0.53 540.03 4860094|4
בזן אגח ה 0.52 523.03 2590388|4
לאומי אגח 177 0.5 503.5 6040315|4
הכשרת ישוב אג17 0.5 507.31 6120182|4
חג'ג' אגח ז 0.5 502.02 8230195|4
מקמ 618 0.49 500.4 8180614|4
MARKET VECTORS FALLEN ANG 0.45 456.88
מירלנד אגח ז 0.45 461.25 1139559|4
פועלים הנ שה נד 1 0.44 442.41 1940444|4
ספנסר אגח א 0.42 422.25 1133800|4
מליסרון אגח יא 0.4 406.22 3230208|4
נאוי אגח ב 0.39 397.72 2080166|4
ספנסר אגח ב 0.38 381.61 1139898|4
PIMCO 0-5 Year High Yield 0.38 383.2
iShares 0-5 Year High Yie 0.37 375.82
פולאר השק אגח ו 0.35 353.73 6980247|4
איאסאראר אגח יח 0.35 353.54 3650140|4
דוניץ אג א 0.33 334.33 4000055|4
איידיאו אגח ח 0.32 322.35 5050265|4
אם.אר.פי אגח ג 0.31 311.61 1139278|4
לייטסטון אגח א 0.3 306.93 1133891|4
דלשה קפיטל אגחא 0.29 294.07 1137306|4
חלל תקש אג יז 0.28 280.32 1140888|4
סטרוברי אגח א 0.27 278.05 1136951|4
FTSL US Equity 0.27 273.15
סאני תקש אגח יא 0.26 263.57 1134493|4
קיי.בי.אס אגח א 0.25 248.51 1137918|4
פז נפט אגח ג 0.25 255.32 1114073|4
אידיבי פת אגח ז 0.24 241.09 7980121|4
הכשרת ישוב אג20 0.24 243.02 6120216|4
אלעזרא אגח ב 0.23 231.78 1128289|4
סאות'רן אגח א 0.22 220.57 1140094|4
בזק אגח 6 0.22 226.14 2300143|4
פטרוכימים אגח ג 0.21 213.62 7560055|4
אפריקה נכס אגחז 0.2 202.96 1132232|4
דלשה קפיטל אגחב 0.19 190.59 1137314|4
נכסים ובנ אגח ו 0.19 188.04 6990188|4
ביג אגח ה 0.18 184.32 1129279|4
מקמ 428 0.17 169.95 8180424|4
נתנאל גרופ אגחח 0.15 157.16 4210134|4
דה לסר אגח ג 0.15 154.62 1127299|4
פלאזה סנט אגח ב 0.15 153.09 1109503|4
ווטרסטון אגח א 0.15 149.5 1140987|4
ברוקלנד אגח ב 0.14 144.64 1136993|4
פלאזה סנט אגח א 0.13 130.85 1109495|4
קופרליין אגח א 0.12 126.58 1136589|4
פרשקובסקי אגח ט 0.12 122.07 1138890|4
אול-יר אגח ב 0.12 126.49 1139781|4
אידיביפת אגח יג 0.12 119.81 7980329|4
לאומי התח נד יד 0.11 112.43 6040299|4
איאסאראר אגח ד 0.11 114.19 3650132|4
אשטרום נכ אגח 9 0.11 107.12 2510170|4
ווסיג'י אגח ב 0.1 104.72 1141217|4
אדרי-אל אגח ב 0.1 101.53 1123371|4
אקסטל אגח א 0.09 86.36 1132299|4
אלביט הד אגח ח 0.07 67 1131267|4
בסר אירופ אגח ט 0.07 68.6 1170166|4
לונשטן הנד אגחג 0.06 56.46 5730080|4
רוטשטיין אגח ה 0.06 61.3 5390117|4
רבד אגח א 0.05 52.59 5260070|4
צור אגח ז 0.05 47.41 7300114|4
הכשרת ישוב אג14 0.05 52.23 6120141|4
P0355.0M801-USD 0.05 49.64
נתנאל גרופ אגחו 0.05 49.55 4210126|4
מז טפ הנפק 41 0.04 42.75 2310175|4
שלמה החז אגח טו 0.04 42.01 1410273|4
בסר אירופ אגח ח 0.04 44.92 1170141|4
ארזים אגח 4 0.04 39.02 1380104|4
אמפל אמרי אגח ג 0.04 44.93 1120740|4
בינל הנפק התח כא 0.04 35.69 1126598|4
אייס דיפו אגח א 0.04 39.91 1107531|4
פטרוכימים אגח ב 0.04 42.21 7560048|4
רבד אגח ב 0.03 31.21 5260088|4
אורבנקורפ אגח א 0.03 28.63 1137041|4
איאסאראר אגח יד 0.03 32.57 3650074|4
וורלד קפ אגב-ש 0.02 15.64 1350107|4
בסרא ט חש 12/12 0.02 22.87
פריון נט אג יב 0.02 24.58 1133537|4
נאוסיטי אגח א 0.02 21.8 1102375|4
אלמוגים אגח ב 0.02 24.56 1129402|4
דיסקונט שה א 0.02 17.1 6910095|4
סינרג'יכב אגח ג 0.02 18.42 7780281|4
צור אגח ט 0.01 5.75 7300163|4
גמול השק אגח ב 0.01 7.78 1116755|4
אורכית אג א-ש 0.01 6.08 1103209|4
גיאםאף אגח א 0.01 7.69 1100791|4
סנטראל יורואגחא 0.01 6.93 1107093|4
הראל הנפק אגח ז 0.01 8.47 1126077|4
שלמה נדלן אגח ג 0.01 11.43 1137439|4
קמור אג ח-ס 0.01 8.58 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 4.29
קמור אגח ו 0 3.04 1320118|4
ארזם 4 חש71/11 0 0.55
שלמה החז אגח יד 0 0 1410265|4
גזית גלוב אגח ט 0 0.01 1260462|4
בזן אגח א 0 0 2590255|4
בזן אגח ז 0 0 2590438|4
לידר השק אג ו-ס 0 0 3180239|4
מליסרון אגח ח 0 0 3230166|4
חבס אגח 4 0 0.69 4150124|4
אאורה אג1 חש518 0 1.85
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
אלוני חץ אגח ח 0 0 3900271|4
אולימפיה אגח ב 0 0.02 1790054|4
אדגר אגח ז 0 0 1820158|4
פועלים הנ הת יא 0 2.33 1940410|4
מז טפ הנפק 38 0 0 2310142|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
סקיילקס אגח ו-ל 0 0
מישורים אגח ד 0 0 1132729|4
סאמיט אגח ז 0 0 1133479|4
קרסו אגח א 0 0 1136464|4
לידקום אגח א 0 1.83 1112911|4
סקורפיו אגח א 0 0 1113398|4
אמפל אמרי אגח א 0 2.16 1100833|4
גלובל פינ8אגח ד 0 0 1108620|4
דויסבורג אגח א 0 0 1103647|4
אקסום אגח א 0 0 1103688|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4
אפסק אג א-ש 0 4.96 1091032|4
סאמיט אגח ד 0 0 1092956|4
ליטו גרופ אגח ב 0 1.24 1097328|4
חפציבה גר אגח א 0 1.62 1099944|4
לדקם אגא חש9/21 0 0.26
דה לסר אגח ב 0 0 1118587|4
לדקם אגא חש90/8 0 0.17
אפסק אגא חש1121 0 0.68
סאמיט אגח ו 0 0 1130939|4
אפריל נדלןאגח 1 0 0 1127265|4
אלבר אגח יג 0 0 1127588|4
דיסקונט מנ הת א 0 0.52 7480015|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
בוני תיכון אגחי 0 1.07 5310131|4
אנטר הולד אגח א 0 0 4740130|4
אנטר הולד אגח ב 0 0 4740163|4
אנטר אגא חש90/7 0 0
פרופיט אגח ד 0 0.86 5490123|4
רגנסי אגח א 0 0 5510029|4
אידיבי פת אגח י 0 0 7980162|4
נורסטאר אגח ח 0 4.21 7230295|4
C0355.0M801-USD 0 -2.71