קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
דיביאם גז ונפט 73.26 73.26 0.62 5107909
הראל משאבי גז ואנרגיה 195.12 195.12 0.65 5102876
מיטב גז ונפט עד 120% 217.8 217.8 -0.05 5101951
קסם אקסלנס גז ונפט 161.11 161.11 0.26 5124292
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
רציו יהש 9.41 447.92 394015|1
ישראמקו יהש 9.19 437.33 232017|1
נפטא 9.17 436.81 643015|1
דלק קידוחים יהש 9.16 436.16 475020|1
תמר פטרוליום 9.1 433.18 1141357|1
קס.תאנפטוגז 9.04 430.66 1124593|3
דלק קבוצה 8.49 404.01 1084128|1
פס.תאנפטגז 7.72 367.36 1125806|3
תכ.תאנפטוגז 7.55 359.56 1125715|3
הזדמנות יהש 6.47 307.97 1119924|1
הר.ספ-אנרגיה 4.84 230.34 1122621|3
פז נפט 4.52 215.35 1100007|1
בזן 4.09 194.52 2590248|1
אנלייט אנרגיה 1.01 48.3 720011|1
אליום מדיקל אפ7 0.25 11.8 1139229|1
שדות נפט יהש-ש 0 0 547018|1