קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי בי אי ! ריבית משתנה 125.72 125.72 0.02 5113048
איילון שקל ואגח מדורגות 120.24 120.24 0.22 5112933
אילים חסכון שקלי עד שנתיים 108.97 108.97 0.01 5106802
אילים שקלית ללא מניות 99.84 99.84 0.11 5127048
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 426.98 426.98 0.23 5108279
אלטשולר שחם (00) ריבית משתנה 120.73 120.73 0 5111026
הראל מגמת ריבית 118.87 118.87 -0.02 5111869
הראל שקלי עד שנתיים 115.14 115.14 0.01 5112263
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1244.34 1244.34 0.14 5111356
ילין לפידות ! מדפ שקלי 128.79 128.79 0.11 5116777
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 578.03 578.03 0 5131073
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.65 130.65 0.02 5101597
מגדל שקלית ללא מניות 137.43 137.43 0.12 5103676
מור ריבית משתנה 104.11 104.11 0.04 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 149.39 149.39 0.2 5109756
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 325.38 325.38 0.05 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 111.62 111.63 0.01 5102090
פסגות ! תיק שקלי 132.15 132.15 0.21 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 286.53 286.53 0.16 5102827
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.56 105.56 0.04 5118153
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 133.35 133.35 0.13 5112867
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 106.4 106.4 0.03 5118914
קסם אקסלנס שקלית 139.24 139.24 0.12 5105176
קסם אקסלנס תיק שקלי 118.41 118.41 0.14 5115571
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.59 95.59 0.01 5106737
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 31.37 35803.27 1116193|4
מקמ 619 26.18 29882.06 8190613|4
ממשל שקלית 0142 22.45 25626.64 1125400|4
ממשל שקלית 1026 5.27 6010.39 1099456|4
לאומי אגח 179 2.91 3325.86 6040372|4
מגדל הון אגח ו 2.24 2561.59 1142785|4
אדמה אגח ב 2.22 2533 1110915|4
פועלים הנ אגח 33 2.07 2367.39 1940568|4
נמלי ישראל אגח א 1.64 1877.34 1145564|4
אלוני חץ אגח ט 1 1145.92 3900354|4
גזית גלוב אגח יב 0.84 962.01 1260603|4
תכתלבונדשקלי 0.79 896.82 1145184|1
מגדל הון אגח ג 0.58 658.21 1135862|4
פסגתלבונדתשו ש 0.42 476.91 1148311|1
מז טפ הנפק 40 0.01 8.32 2310167|4