הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 25.78 32197.32 1123272|4
ממשל שקלית 0323 25.01 31236.66 1126747|4
ממשל שקלית 0421 17.82 22255.2 1138130|4
ממשל שקלית 1122 14.09 17603.03 1141225|4
ממשל שקלית 0121 12.79 15976.31 1142223|4
ממשל שקלית 1123 4.51 5634.11 1155068|4