הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.25 32917.1 1126747|4
ממשל שקלית 0122 27.67 32242.32 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.01 23320.29 1138130|4
ממשל שקלית 1122 15.92 18554.64 1141225|4
ממשל שקלית 1123 8.15 9495.44 1155068|4