הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 27.29 37835.11 1123272|4
ממשל שקלית 0323 27.27 37810.4 1126747|4
ממשל שקלית 0421 18.86 26152.46 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.44 22797.17 1141225|4
ממשל שקלית 0121 10.13 14045.38 1142223|4