הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 28.22 42595.7 1123272|4
ממשל שקלית 0323 28.14 42473.57 1126747|4
ממשל שקלית 0421 19.5 29440.3 1138130|4
ממשל שקלית 1122 15.14 22854.89 1141225|4
ממשל שקלית 0121 9 13588.06 1142223|4