קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תלבונדשקל(2) 6 2023.84 1116524|3
פס.תלבנדשקס3 5.26 1774.76 1134568|3
חשמל אגח 28 4 1349.16 6000228|4
הר.בונד-שקלי 3.73 1257.15 1116292|3
קס.תלבנשקל 3.37 1138.72 1116334|3
דיסק השק אגח י 2.37 798.68 6390348|4
אול-יר אגח ג 2.33 785.92 1140136|4
דה זראסאי אגח ג 2.25 759.22 1137975|4
אמות אגח ה 2.24 754.25 1138114|4
מויניאן אגח א 2.08 702.36 1135656|4
לאומי התח נד400 1.88 635.4 6040331|4
בזק אגח 7 1.66 559.46 2300150|4
מגדל הון אגח ד 1.65 556.85 1137033|4
לאומי שה נד 201 1.51 510.35 6040158|4
ספנסר אגח א 1.36 458.28 1133800|4
מז טפ הנפק 37 1.29 435.75 2310134|4
צמח המרמן אגח ד 1.27 427.64 1134873|4
קיי.בי.אס אגח א 1.26 424.8 1137918|4
כיל אגח ה 1.23 416.32 2810299|4
וורטון אגח א 1.23 413.92 1140169|4
יואייארסי אגח א 1.22 413.01 1141837|4
פז נפט אגח ד 1.22 412.76 1132505|4
קרסו אגח ב 1.18 398.99 1139591|4
הוט אגח ב 1.16 391.83 1123264|4
דלתא אגח ב 1.16 389.87 6270151|4
קורנרסטון אגח א 1.14 385.94 1139732|4
סלקום אגח ט 1.11 375.84 1132836|4
ג'י.אף.איי אגח א 1.11 373.03 1134915|4
רילייטד אגח א 1.1 370.39 1134923|4
נמקו אגח א 1.1 370.37 1139575|4
הרץ פרופר אגח א 1.07 359.83 1142603|4
דמרי אגח ו 1.04 350.12 1136936|4
לייטסטון אגח א 0.99 332.85 1133891|4
דה לסר אגח ה 0.98 332.04 1135664|4
נייר חדרה אגח 6 0.98 330.96 6320105|4
כנפיים אגח ז 0.97 327.25 5430137|4
דלק קב אגח לא 0.97 326.22 1134790|4
נובל אגח א 0.97 328.89 1141860|4
ווסיג'י אגח א 0.95 321.99 1141209|4
ווטרסטון אגח א 0.94 317.52 1140987|4
נץ קבוצה אגח 1 0.94 317.28 4550133|4
יוניברסל אגח ב 0.93 314.34 1141647|4
אזורים אגח 12 0.92 310.35 7150360|4
אלוני חץ אגח ט 0.91 305.5 3900354|4
נאוי אגח ב 0.91 305.96 2080166|4
שלמה נדלן אגח ג 0.91 306.74 1137439|4
סאמיט אגח ט 0.9 302.31 1141555|4
גב ים אגח ח 0.9 305.19 7590151|4
בינל הנפק אגח ח 0.85 286.88 1134212|4
אלון רבוע אגח ד 0.84 283.2 1139583|4
אלבר אגח טו 0.82 276.16 1138536|4
דיסק התח נד יב 0.82 276.25 6910160|4
לאומי שה נד 301 0.81 272.04 6040265|4
נאוי נעמ 2-ל 0.8 270.67
פנינסולה אגח א 0.77 260.13 3330073|4
דורסל אגח ג 0.76 256.68 1139427|4
פז נפט אגח ג 0.76 255.32 1114073|4
בזן אגח ד 0.74 249.4 2590362|4
ביג אגח ו 0.72 241.88 1132521|4
אקסטל אגח א 0.71 241.1 1132299|4
תעש אוירית אגחד 0.7 234.73 1133131|4
גולד אגח ג 0.68 229.23 1490051|4
ויתניה אגח ד 0.67 225.41 1139476|4
בי קומיונק אגחב 0.66 222.1 1120872|4
אנקור אגח א 0.66 223.81 1141118|4
דמרי אגח ז 0.65 218.53 1141191|4
אשטרום קב אגח ב 0.64 216 1132331|4
כלכלית ים אגחיג 0.63 212.02 1980366|4
אספן גרופ אגח ז 0.59 198.55 3130333|4
קופרליין אגח א 0.58 194.66 1136589|4
הכשרת ישוב אג18 0.58 194.42 6120190|4
פרטנר אגח ד 0.57 191.26 1118835|4
דולר טריפל אגחא 0.57 192.68 1141662|4
בזק אגח 9 0.52 175.09 2300176|4
נכסים ובנ אגח ז 0.51 173.51 6990196|4
אשטרום קב אגח ג 0.5 168.01 1140102|4
חברה לישראל אגח 10 0.48 163.13 5760236|4
וילאר אגח ח 0.46 155.1 4160156|4
אאורה אגח יא 0.45 153.02 3730421|4
אשדר אגח ד 0.43 146.39 1135607|4
ויקטורי אגח א 0.42 143.24 1136126|4
שלמה החז אגח טו 0.42 141.16 1410273|4
כלכלית ים אגחיא 0.39 131.4 1980341|4
סלקום אגח ז 0.37 124.19 1126002|4
אלדן תחבו אגח ב 0.31 104.25 1138254|4
וילאר אגח ז 0.23 78.82 4160149|4
פורמולה אגח א 0.21 69.95 2560142|4
לונשטן הנד אגחג 0.1 32.27 5730080|4
קליין אגח ב 0 0 1140409|4