הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 43113.2 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 36267.86 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 29988.7 1128081|4