הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.35 47823.03 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 40284.3 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.51 33437.71 1128081|4