הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.71 24475.44 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.1 23959.8 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.34 17338.76 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.15 13773.62 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.7 5712.21 1155068|4