הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 22.11 18290.87 1123272|4
ממשל שקלית 0323 21.74 17986.88 1126747|4
ממשל שקלית 0324 19.63 16241.76 1130848|4
ממשל שקלית 0421 15.95 13196.92 1138130|4
ממשל שקלית 1122 12.69 10500.69 1141225|4
ממשל שקלית 1123 7.88 6515.35 1155068|4