הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 27.45 25634.79 1123272|4
ממשל שקלית 0323 27.43 25615.23 1126747|4
ממשל שקלית 0421 18.98 17722.27 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.21 15137.65 1141225|4
ממשל שקלית 0121 9.93 9278.09 1142223|4