הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 25.52 11964.14 1125400|4
ממשל שקלית 1026 22 10314.19 1099456|4
ממשל שקלית 0825 18.06 8464.94 1135557|4
ממשל שקלית 0327 13.98 6552.84 1139344|4
ממשל שקלית 0347 11.23 5262.66 1140193|4
ממשל שקלית 0928 9.21 4315.62 1150879|4