הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.87 10255.03 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.25 9026.7 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.84 7428.55 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.79 7404.76 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.4 5816.79 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.04 4237.98 1140193|4
ממשל שקלית 0928 5.82 2728.72 1150879|4