הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 7040.87 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 5923.71 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 4898.48 1128081|4