הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.37 7527.39 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 6337.03 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.48 5254.73 1128081|4