קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.29 155.29 0.49 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.4 159.4 0.47 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.92 144.92 0.13 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.02 133.02 0.14 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 152.69 152.69 0.47 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.58 148.58 0.22 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.2 97.2 0.13 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 348.03 348.03 0.42 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 316.12 316.12 0.6 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.4 168.4 0.13 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 435.62 435.62 0.43 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.1 134.1 0.13 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.33 141.33 0.47 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.34 123.34 0.48 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 34.8 43934.61 1123272|4
ממשל שקלית 0120 32.84 41464.04 1115773|4
ממשל שקלית 0421 23.16 29237.44 1138130|4
ממשל שקלית 1122 6.67 8418.74 1141225|4
ממשל שקלית 0121 2.54 3201 1142223|4