הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.69 28624.92 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.09 28017.98 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.31 20261.24 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.15 16109.53 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.76 6744.05 1155068|4