הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 27.29 28495.54 1123272|4
ממשל שקלית 0323 27.27 28476.93 1126747|4
ממשל שקלית 0421 18.86 19696.74 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.44 17169.71 1141225|4
ממשל שקלית 0121 10.13 10578.29 1142223|4