הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 22.08 22418.57 1123272|4
ממשל שקלית 0323 21.74 22081.64 1126747|4
ממשל שקלית 0324 19.66 19969.78 1130848|4
ממשל שקלית 0421 15.95 16197.04 1138130|4
ממשל שקלית 1122 12.7 12901.03 1141225|4
ממשל שקלית 1123 7.86 7983.48 1155068|4