הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 36.32 56791.21 9590332|4
ממשל צמודה 0922 30.37 47486.14 1124056|4
ממשל צמודה 0923 24.99 39072.83 1128081|4
קסםגליל 2-5 8.33 13018.23 1146158|1