הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 36.2 58749.57 9590332|4
ממשל צמודה 0922 30.47 49452.38 1124056|4
ממשל צמודה 0923 25.18 40866.18 1128081|4
קסםגליל 2-5 8.14 13211.88 1146158|1