קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 154.4 154.4 -0.04 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 158.51 158.51 -0.04 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.81 144.81 0 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.92 132.92 0 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 151.83 151.83 -0.04 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.37 148.37 0.04 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.14 97.14 0 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 346.45 346.45 -0.03 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 313.83 313.83 -0.08 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.29 168.29 0.07 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 433.81 433.81 0.03 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134 134 -0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 140.54 140.54 -0.03 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 122.64 122.64 -0.04 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 32.06 66984.79 1123272|4
ממשל שקלית 0120 30.34 63402.32 1115773|4
ממשל שקלית 0421 21.37 44655.65 1138130|4
קס.שחר2-5 9.49 19840.32 1108109|3
ממשל שקלית 1122 5.42 11320.28 1141225|4
ממשל שקלית 0121 1.27 2649.3 1142223|4
הר.שחר2-5 0.05 110.86 1113729|3