הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 25.56 39950.62 1126747|4
ממשל שקלית 0122 25.04 39131.66 1123272|4
ממשל שקלית 0421 18.11 28303.32 1138130|4
ממשל שקלית 1122 14.41 22519.36 1141225|4
קסםשחר 2-5 9.5 14854.65 1146190|1
ממשל שקלית 1123 7.37 11524.37 1155068|4