הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 24.65 41749.34 1123272|4
ממשל שקלית 0323 24.63 41722.08 1126747|4
ממשל שקלית 0421 17.04 28858.06 1138130|4
ממשל שקלית 1122 14.85 25155.66 1141225|4
קס.שחר2-5 9.68 16388.71 1108109|3
ממשל שקלית 0121 9.15 15498.45 1142223|4