הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.04 41466.09 9590431|4
ממשל צמודה 0527 32.6 36499.56 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.36 33995.75 1135912|4