הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.61 43158.46 9590431|4
ממשל צמודה 1025 32.72 37547.06 1135912|4
ממשל צמודה 0527 29.68 34060.57 1140847|4