קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 4.69 5879 6390348|4
ממשל שקלית 1026 3.36 4216.8 1099456|4
אנגל משאב אגח ח 2.81 3521.01 7710171|4
דיסקונט שה א 2.79 3496 6910095|4
חשמל אגח 26 2.04 2562.56 6000202|4
גזית גלוב אגח ד 2.04 2556.3 1260397|4
חברה לישראל אגח 7 1.91 2394.21 5760160|4
פועלים הנפ הת י 1.73 2168.68 1940402|4
אפריקה נכס אגחז 1.64 2058.19 1132232|4
יוניברסל אגח ב 1.61 2016.92 1141647|4
מבני תעש אגח יט 1.59 1995.77 2260487|4
בזן אגח ה 1.58 1985.16 2590388|4
אידיבי פת אגח ט 1.5 1877.34 7980154|4
אלדן תחבו אגח א 1.48 1858 1134840|4
צור אגח ט 1.46 1830.46 7300163|4
נכסים ובנ אגח ד 1.38 1731.48 6990154|4
ווסיג'י אגח א 1.34 1685.08 1141209|4
מגה אור אגח ז 1.33 1663.2 1141696|4
אלון רבוע אגח ד 1.24 1553.42 1139583|4
חשמל אגח 27 1.24 1556.06 6000210|4
ויתניה אגח ד 1.21 1524.23 1139476|4
אפריקה נכס אגחח 1.18 1482.05 1142231|4
אלבר אגח טז 1.16 1457.4 1139823|4
יואייארסי אגח א 1.15 1440.24 1141837|4
אמות אגח ב 1.13 1423.2 1126630|4
אשטרום קב אגח ג 1.1 1377.22 1140102|4
איידיאו אגח ח 1.1 1379.02 5050265|4
אול-יר אגח ג 1.07 1341.31 1140136|4
דלק קב אגח יג 1.05 1313.8 1105543|4
נכסים ובנ אגח ו 1.01 1268.85 6990188|4
צור אגח ח 0.98 1233.21 7300148|4
גירון אגח ו 0.96 1198.82 1139849|4
מליסרון אגח ט 0.91 1144.48 3230174|4
ארפורט אגח ד 0.9 1123.92 1130426|4
דלק קב אגח לא 0.87 1087.4 1134790|4
פתאל אגח א 0.85 1064.3 1137512|4
ברם אגח א 0.83 1038.61 1135730|4
נתנאל גרופ אגחט 0.81 1017.5 4210142|4
מבני תעש אגח יח 0.81 1013.58 2260479|4
אשטרום נכ אגח 8 0.8 998.1 2510162|4
מליסרון אגח ו 0.8 1001.6 3230125|4
פז נפט אגח ד 0.8 1009.19 1132505|4
שכון ובינוי אגח 6 0.75 947.24 1129733|4
נכסים ובנ אגח ז 0.71 896.47 6990196|4
גירון אגח ד 0.7 876.71 1130681|4
קרסו אגח ג 0.7 884.09 1141829|4
מגה אור אגח ו 0.69 869.13 1138668|4
ישרס אגח יג 0.69 867.43 6130181|4
אלוני חץ אגח י 0.68 854.21 3900362|4
בזן אגח ד 0.67 846.18 2590362|4
נתנאל גרופ אגחח 0.66 834.15 4210134|4
אשטרום נכ אגח 7 0.65 814.43 2510139|4
נכסים ובנ אגח ט 0.64 807.13 6990212|4
מבני תעש אגח יז 0.61 765.11 2260446|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.61 766.04 3870094|4
לונשטן הנד אגחג 0.6 753.94 5730080|4
לאומי שה נד 300 0.59 740.34 6040257|4
אלוני חץ אגח ח 0.58 730.78 3900271|4
אמדיג''י אגח ב 0.57 718.34 1140557|4
אלבר אגח יג 0.57 719.43 1127588|4
חג'ג' אגח ו 0.57 721.11 8230179|4
טן דלק אגח ג 0.55 688.57 1131457|4
חנן מור אגח ז 0.55 686.49 1139187|4
אבגול אגח ג 0.54 673.92 1133289|4
בוניתיכון אגחיג 0.54 678.72 5310164|4
מליסרון אגח טו 0.53 663.45 3230240|4
אפריקה מג אגח ג 0.52 653.72 1135698|4
פרטנר אגח ו 0.51 645.39 1141415|4
אלדן תחבו אגח ד 0.5 625.15 1140821|4
אלוני חץ אגח ט 0.5 622.33 3900354|4
ישרס אגח יד 0.5 632.99 6130199|4
שופרסל אגח ו 0.48 601.25 7770217|4
דה לסר אגח ד 0.48 603.07 1132059|4
אלבר אגח יד 0.47 588.01 1132562|4
בית הזהב אגח ב 0.47 590.04 2350072|4
אספן גרופ אגח ו 0.46 583.36 3130291|4
אלקו אגח יא 0.46 571.4 6940167|4
צרפתי אגח ח 0.46 574.92 4250189|4
בזן אגח א 0.45 561.65 2590255|4
אאורה אגח ח 0.45 562.26 3730355|4
מגדל הון אגח ג 0.43 534.79 1135862|4
אפריקה נכס אגחו 0.42 525.16 1129550|4
אם.אר.פי אגח ג 0.42 530.05 1139278|4
גירון אגח ה 0.41 518.06 1133784|4
ישפרו אגח ב 0.41 517.08 7430069|4
דמרי אגח ה 0.4 497.71 1134261|4
איידיאייהנ הת ד 0.4 504.28 1133099|4
פרשקובסקי אגח ט 0.4 508.15 1138890|4
אאורה אגח י 0.4 496.22 3730413|4
אלומיי אגח א 0.38 481.05 1130947|4
הכש חב בטוחאגח2 0.36 454.74 1131218|4
אזורים אגח 11 0.36 446.94 7150352|4
שופרסל אגח ד 0.35 439.54 7770191|4
דורסל אגח ג 0.35 444.33 1139427|4
רקח אגח ב 0.34 428.12 1124510|4
אשטרום קב אגח ב 0.34 424 1132331|4
דורסל אגח ב 0.32 400.53 1132711|4
אדגר אגח ט 0.31 383.63 1820190|4
הכשרת ישוב אג16 0.31 385.69 6120166|4
כלכלית ים אגחיג 0.3 378.49 1980366|4
יוניטרוניק אגח5 0.29 363.02 1133453|4
ירושליםהנ אגחיד 0.27 344.86 1123587|4
דלק קב אגח יח 0.27 333.45 1115823|4
מישורים אגח ד 0.26 322.11 1132729|4
נורסטאר אגח ט 0.26 328.76 7230303|4
אידיביפת אגח יא 0.26 321.1 7980303|4
כלכלית ים אגחיב 0.25 317.46 1980358|4
מבני תעש אגח כ 0.24 304.53 2260495|4
אפקון החז אגח ג 0.24 295.17 5780093|4
אשטרום קב אגח א 0.23 292.33 1132323|4
רבוע נדלן אגח ה 0.23 294.62 1130467|4
אשדר אגח ג 0.22 277.46 1123884|4
מגה אור אגח ד 0.2 256.3 1130632|4
אלבר אגח טו 0.2 254.56 1138536|4
אדגר אגח ז 0.2 246.72 1820158|4
אדגר אגח ח 0.2 252.22 1820174|4
הכשרת ישוב אג15 0.2 246.63 6120158|4
הכשרת ישוב אג18 0.19 240.68 6120190|4
כלכלית ים אגחיד 0.19 235.03 1980390|4
טאואר אגח ז 0.19 242.35 1138494|4
כללביט אגח י 0.18 230.99 1136068|4
המשביר 365 אגחד 0.18 220.23 1137298|4
קרדן נדלן אגח ב 0.18 224.45 1133610|4
אורון אגח א 0.17 211.26 1135714|4
דה לסר אגח ב 0.17 212.93 1118587|4
אביב ארלן אגח ו 0.17 218.82 1060128|4
מנרב אגח א 0.17 211.56 1550037|4
כנפיים אגח ז 0.17 212.69 5430137|4
נייר חדרה אגח 6 0.17 211.14 6320105|4
דיסק מנ שה נד 1 0.16 198.34 7480098|4
שלמה החז אגח יד 0.16 201.11 1410265|4
אלעזרא אגח ד 0.16 202.77 1139260|4
דור אלון אגח ה 0.15 186.82 1136761|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.14 180.86 1134915|4
בראק אן וי אגחב 0.14 178.61 1128347|4
חלל תקש אגח ט 0.14 179.42 1131424|4
חנן מור אגח ו 0.13 165.62 1135250|4
אלדן תחבו אגח ג 0.13 168.53 1140813|4
גזית גלוב אגח יב 0.13 168.81 1260603|4
דיסק השק אגח ח 0.13 168.24 6390223|4
שופרסל אגח ה 0.13 163.99 7770209|4
צרפתי אגח ז 0.12 151.58 4250163|4
מליסרון אגח ח 0.12 154.52 3230166|4
מליסרון אגח יג 0.12 146.87 3230224|4
אפריקה מג אגח ב 0.12 151.13 1126093|4
אפריקה נכס אגחה 0.12 154.62 1122233|4
יוניטרוניק אגח4 0.11 132.75 1127620|4
דמרי אגח ד 0.11 138.4 1129667|4
אלמוגים אגח ג 0.11 140.45 1136688|4
בי קומיונק אגחג 0.11 136.47 1139203|4
שלמה החז אגח טו 0.11 135.94 1410273|4
מבני תעש אגח טו 0.11 132.49 2260420|4
ממן אגח ב 0.09 110.42 2380046|4
דלק קב אג לב 0.09 111.21 1138874|4
בראק אן וי אגחא 0.09 118.95 1122860|4
דלק קב אגח יט 0.09 115.2 1121326|4
ממשל צמודה 1019 0.09 116.8 1114750|4
שכון ובינוי אגח 8 0.08 96.66 1135888|4
חלל תקש אגח ו 0.08 105.74 1135151|4
בזן אגח ז 0.08 96.93 2590438|4
מבני תעש אגח טז 0.08 104.27 2260438|4
בוניתיכון אגחיא 0.08 100.44 5310149|4
רוטשטיין אגח ד 0.07 88.4 5390091|4
אזורים אגח 9 0.07 83.61 7150337|4
פועלים הנ שה נד 1 0.06 72.83 1940444|4
אלדן תחבו אגח ב 0.06 70.06 1138254|4
איידיאייהנ הת ג 0.06 79.94 1127349|4
צמח המרמן אגח ג 0.05 64.38 1127653|4
ריט 1 אגח ד 0.05 58.47 1129899|4
ויקטורי אגח א 0.05 58.77 1136126|4
אנלייט אנר אגחב 0.04 48.42 7200090|4
פלסטו שק אגח ג 0.03 38.81 7270101|4
אלמוגים אגח ב 0.03 38.34 1129402|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.03 36.35 1121227|4
יוניברסל אגח א 0.03 37.45 1141639|4
כיל אגח ה 0.02 26.73 2810299|4
איאסאראר אגח ד 0.02 21.63 3650132|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 14.31 2960110|4
שכון ובינוי אגח 5 0.01 17.19 1125210|4
בוני תיכון אגחו 0.01 11.19 5310107|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.1 6120232|1
אאורה אג1 חש518 0 5.28
חבס אגח 4 0 0.41 4150124|4