הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.41 42306.74 9590431|4
ממשל צמודה 0527 31.51 35627.79 1140847|4
ממשל צמודה 1025 31.08 35148.42 1135912|4