קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 154.55 154.55 0.08 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 158.66 158.66 0.08 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.81 144.81 0.01 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.92 132.92 0.02 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 151.98 151.98 0.09 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.35 148.35 -0.03 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.13 97.13 0.01 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 346.64 346.64 0.03 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 314.16 314.16 0.07 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.23 168.23 -0.05 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 433.91 433.91 -0.02 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134 134 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 140.64 140.64 0.06 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 122.76 122.76 0.08 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 22.66 54334.44 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.42 46552.93 1099456|4
ממשל שקלית 0323 17.98 43093.03 1126747|4
ממשל שקלית 0324 14.78 35441.68 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.25 31773.71 1135557|4
ממשל שקלית 0327 9.03 21646.35 1139344|4
ממשל שקלית 0347 2.88 6895.6 1140193|4