הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.55 15209 1125400|4
ממשל שקלית 1026 18.81 13275.27 1099456|4
ממשל שקלית 0825 15.44 10894.62 1135557|4
ממשל שקלית 0324 15.43 10890.44 1130848|4
ממשל שקלית 0327 12.13 8562.46 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.62 6790.86 1140193|4
ממשל שקלית 0928 7.02 4955.9 1150879|4