קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 152.59 152.59 0.23 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 156.6 156.6 0.23 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.13 144.13 0.06 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.25 132.25 0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.02 150.02 0.23 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 146.99 146.99 0.09 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 96.53 96.53 0.06 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 341.19 341.19 0.23 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 309.8 309.8 0.24 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.05 167.05 0.12 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 427.45 427.45 0.19 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.34 133.34 0.06 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 138.87 138.87 0.22 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.19 121.19 0.23 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.64 19910.46 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.01 17489.29 1099456|4
ממשל שקלית 0323 17.64 16235.87 1126747|4
ממשל שקלית 0324 14.49 13331.56 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.13 12080.3 1135557|4
ממשל שקלית 0327 10.27 9448.36 1139344|4
ממשל שקלית 0347 3.82 3519.16 1140193|4