הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.81 14962.59 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.2 13173.35 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.8 10839.56 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.75 10804.98 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.37 8486.16 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.02 6185.09 1140193|4
ממשל שקלית 0928 6.06 4156.76 1150879|4