הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.62 50729.59 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.13 42417.7 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.26 34902.38 1128081|4