הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 55736.91 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 46877.38 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 38770.58 1128081|4