הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 27.29 16551.42 1123272|4
ממשל שקלית 0323 27.27 16540.62 1126747|4
ממשל שקלית 0421 18.86 11440.71 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.44 9972.9 1141225|4
ממשל שקלית 0121 10.13 6144.32 1142223|4