הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.69 47717.69 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.09 46705.92 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.31 33775.45 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.15 26854.56 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.76 11242.32 1155068|4