הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 14632.11 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 12306.3 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 10178.09 1128081|4