הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.6 14653.04 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 12263.74 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.27 10089.87 1128081|4