קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק 35 3.88 30324.05 2310118|4
פועלים הנ אגח33 2.45 19181.54 1940568|4
ממשל שקלית 0122 1.88 14677.98 1123272|4
דיסק השק אגח י 1.83 14311.54 6390348|4
מז טפ הנפק 38 1.64 12815.74 2310142|4
מליסרון אגח ח 1.58 12360.96 3230166|4
דלק קב אגח יט 1.56 12161.81 1121326|4
מז טפ הנפק 41 1.42 11060.85 2310175|4
בי קומיונק אגחג 1.37 10699.15 1139203|4
פועלים הנפ הת י 1.27 9936.05 1940402|4
שלמה החז אגח טז 1.21 9437.25 1410281|4
חשמל אגח 26 1.17 9153.59 6000202|4
פועלים הנ אגח32 1.13 8799.61 1940535|4
דלק קב אגח לא 1.1 8615.79 1134790|4
ממשל שקלית 0323 1.09 8485.8 1126747|4
פועלים הנ אגח34 1.03 8027.64 1940576|4
ארפורט אגח ד 1 7825.17 1130426|4
אלון רבוע אגח ד 0.98 7657.62 1139583|4
מז טפ הנפק 44 0.97 7611.58 2310209|4
אגוד הנפ אגח ח 0.96 7536.08 1133503|4
מגדלי תיכוןאגחג 0.92 7193 1142777|4
לאומי שה נד 200 0.92 7158.68 6040141|4
דלק קב אג לג 0.83 6510.58 1138882|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.8 6276.78 1138593|4
אידיביפת אגח יג 0.8 6274.86 7980329|4
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDI 0.79 6201.47
אלה פקדון אגח ב 0.76 5905.3 1142215|4
בזק אגח 6 0.75 5864.84 2300143|4
גזית גלוב אגח י 0.74 5757.32 1260488|4
מגדל הון אגח ד 0.74 5772.91 1137033|4
מז טפ הנפק 45 0.72 5617.93 2310217|4
מליסרון אגח ה 0.72 5634.06 3230091|4
נכסים ובנ אגח ט 0.72 5620.24 6990212|4
שופרסל אגח ו 0.71 5570.66 7770217|4
פועלים הנ הת טו 0.69 5398.1 1940543|4
גזית גלוב אגח יב 0.67 5230.91 1260603|4
NKE 2 1/4 05/01/23 0.67 5204.48
שלמה החז אגח יד 0.64 5030.07 1410265|4
לאומי אגח 177 0.64 4980.88 6040315|4
אפריקה נכס אגחח 0.63 4892.04 1142231|4
דור אלון אגח ו 0.63 4905.39 1140656|4
פועלים הנ אגח31 0.62 4853.13 1940527|4
הר.ספ500.ש 0.62 4824.78 1123249|3
הוט אגח א 0.61 4778.7 1123256|4
מליסרון אגח ט 0.59 4625.21 3230174|4
פועלים 0.58 4503.04 662577|1
לוינשט נכ אגח ב 0.57 4491.52 1139716|4
מנרב אגח ב 0.56 4354.26 1550052|4
כלכלית ים אגחיד 0.56 4368.28 1980390|4
מליסרון אגח טו 0.56 4365.43 3230240|4
איאסאראר אגח ד 0.55 4279.89 3650132|4
מליסרון אגח ו 0.55 4266.24 3230125|4
אלבר אגח טז 0.55 4327.75 1139823|4
אינטר גרין אגחא 0.54 4226.19 1142652|4
מליסרון אגח יא 0.54 4191.11 3230208|4
אלבר אגח יג 0.54 4181.51 1127588|4
אורון אגח א 0.52 4051.27 1135714|4
דור אלון אגח ה 0.51 3983.95 1136761|4
אאורה אגח י 0.51 3997.7 3730413|4
בי קומיונק אגחב 0.5 3935.6 1120872|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.49 3819.61 1119825|4
אדגר אגח ח 0.49 3853.82 1820174|4
בזן אגח ז 0.48 3728.47 2590438|4
אלוני חץ אגח י 0.48 3743.42 3900362|4
GE 4 5/8 01/07/21 0.48 3757.36
מגה אור אגח ה 0.48 3774.47 1132687|4
RDSALN 3.4 08/12/23 0.47 3642.63
מליסרון אגח טז 0.47 3706.83 3230265|4
שנפ אגח ב 0.47 3695.23 1140086|4
GM 3.15 01/15/20 0.47 3678.94
ABT 4 1/8 05/27/20 0.46 3621.78
ORCL 2 1/2 10/15/22 0.45 3484.01
ישראל קנדה אגחה 0.45 3530.16 4340154|4
חשמל אגח 28 0.44 3415.01 6000228|4
דמרי אגח ה 0.44 3445.83 1134261|4
אשטרום נכ אגח 9 0.44 3421.99 2510170|4
ממשל משתנה 0520 0.44 3420.62 1116193|4
MKTLN 2 03/31/20 0.44 3462.4
מנורה מב אגח א 0.43 3375.22 5660048|4
פתאל אגח ב 0.42 3320.1 1140854|4
הראל השקעות 0.4 3124.52 585018|1
SABLN 2.2 08/01/18 0.4 3148.19
מליסרון 0.39 3008.4 323014|1
גזית גלוב אגח ד 0.39 3042.1 1260397|4
אידיביפת אגח יד 0.39 3076.91 7980337|4
נתנאל גרופ אגחח 0.38 2995.7 4210134|4
אאורה אגח ח 0.38 2989.18 3730355|4
מז טפ הנפק הת31 0.38 2936.59 2310076|4
נכסים ובנ אגח ד 0.37 2926.45 6990154|4
אפריקה נכס אגחו 0.37 2856.44 1129550|4
אשדר אגח ד 0.34 2680.07 1135607|4
מליסרון אגח יד 0.34 2624.21 3230232|4
שלמה החז אגח טו 0.33 2589.04 1410273|4
אשדר אגח א 0.33 2587.71 1104330|4
ממשל צמודה 0418 0.33 2555.49 1108927|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.33 2611.3
כללביט אגח ג 0.32 2524.39 1120120|4
אאורה אגח יא 0.32 2514.12 3730421|4
הפניקס אגח 2 0.31 2397.6 7670177|4
אגוד הנפ אגח ט 0.31 2395.61 1139492|4
מבני תעש אגח טו 0.31 2384.84 2260420|4
ארקו אגח ג 0.31 2401.76 3100245|4
מז טפ הנפק 43 0.3 2357.49 2310191|4
אשטרום נכ אגח 8 0.3 2309.22 2510162|4
אפריקה אגח כח 0.3 2379.1 6110480|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.3 2320.27 1121227|4
דמרי אגח ו 0.3 2338.7 1136936|4
EMC 2.65 06/01/20 0.3 2357
פרשקובסקי אגח ט 0.29 2304.75 1138890|4
גירון אגח ד 0.29 2304.44 1130681|4
פרוטרום 0.29 2274.3 1081082|1
דלק אנרגיה אגחה 0.29 2270.56 5650114|4
צרפתי אגח ח 0.28 2201.96 4250189|4
רבוע נדלן אגח ז 0.28 2166.86 1140615|4
איידיאייהנ הת ד 0.28 2173.01 1133099|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.28 2170.08
שכון ובינוי אגח 8 0.27 2076.98 1135888|4
אדגר אגח ז 0.27 2111.96 1820158|4
הכשרת ישוב אג19 0.27 2092 6120208|4
BAC 5.65 05/01/18 0.27 2125.53
אזורים אגח 12 0.26 2050.2 7150360|4
צור אגח ט 0.26 2029.68 7300163|4
דוניץ אג א 0.26 2014.78 4000055|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.26 2041.18 3870128|4
מגוריט אגח א 0.26 2064.95 1141712|4
מז טפ הנפק 39 0.26 2012.31 2310159|4
פז נפט אגח ד 0.26 2046.8 1132505|4
רכבת ישר אגח ב 0.25 1918.87 1134998|4
דקסיה הנ אגח יא 0.25 1939.15 1134154|4
מגה אור 0.25 1935.52 1104488|1
מבני תעש אגח יח 0.25 1977.28 2260479|4
מליסרון אגח יג 0.25 1944.81 3230224|4
קרסו אגח ג 0.25 1957.71 1141829|4
פתאל אגח ג 0.25 1991.78 1141852|4
רבל אג ב 0.25 1951.51 1142769|4
פנינסולה אגח א 0.24 1884.44 3330073|4
רבד אגח א 0.24 1896.68 5260070|4
אקסטל אגח א 0.24 1870.09 1132299|4
סאמיט אגח ו 0.24 1907.53 1130939|4
דקסיה הנפ נד יג 0.24 1910.92 1125194|4
ירושליםהנפ אגחט 0.23 1770.76 1127422|4
דלק קב אגח יח 0.23 1833.42 1115823|4
הראל הנפק אגח א 0.23 1773.97 1099738|4
כנפיים אגח ז 0.23 1787.95 5430137|4
אאורה אג יג 0.23 1834.69 3730405|4
פורמולה אג ב 0.23 1793.99 2560159|4
בזן אגח ו 0.23 1822.31 2590396|4
מבני תעש אגח יט 0.23 1812.36 2260487|4
אאורה אגח ט 0.22 1694.92 3730397|4
חג'ג' אגח ז 0.22 1742.77 8230195|4
MRK 2.4 09/15/22 0.22 1741.42
אורבוטק 0.22 1741.82
מליבו אגח ג 0.22 1692.83 1139302|4
מגה אור אגח ו 0.22 1710.56 1138668|4
DE 2.3 09/16/19 0.22 1750.67
נובה 0.21 1624.14 1084557|1
וילאר אגח ו 0.21 1644.78 4160115|4
בית הזהב אגח ג 0.21 1640.81 2350080|4
VW 2 01/14/20 0.2 1558.09
גליל 5903 0.2 1581.69 9590332|4
פוקס 0.2 1587.38 1087022|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.2 1569.28 1095066|4
פרשקובסקי אגח ח 0.2 1545.6 1138296|4
אגוד הנפ התח יט 0.2 1580.31 1124080|4
אדרי-אל אגח ב 0.2 1544.33 1123371|4
אפריקה מג אגח ג 0.19 1461.34 1135698|4
פניקס הון התח א 0.19 1489.87 1115104|4
סיליקום 0.19 1458.43 1082692|1
סאמיט 0.19 1446.5 1081686|1
וואן טכנולוגיות 0.19 1507.68 161018|1
צור אגח ח 0.19 1460.04 7300148|4
דיסקונט מנ הת ד 0.19 1463.77 7480049|4
פועלים הנ שה נד 1 0.19 1503.92 1940444|4
אורשי אגח א 0.18 1379.44 1141654|4
מירלנד אגח ז 0.18 1388.56 1139559|4
לאומי שה נד 201 0.18 1370.6 6040158|4
CEVA Inc 0.18 1440.02
ביג אגח ד 0.18 1397.73 1118033|4
סאפיינס 0.18 1410.85 1087659|1
סלקום אגח ט 0.18 1428.51 1132836|4
איידיאייהנ הת ג 0.17 1345.25 1127349|4
ביג 0.17 1336.5 1097260|1
אלקו 0.17 1341.78 694034|1
פיבי 0.17 1311.13 763011|1
רבד אגח ב 0.17 1307.39 5260088|4
חנן מור אגח ח 0.17 1358.05 1140870|4
ממן אגח ב 0.17 1297.44 2380046|4
רוטשטיין אגח ה 0.16 1263.1 5390117|4
WMT 3 1/4 10/25/20 0.16 1258.72
צור אגח ז 0.16 1260.56 7300114|4
אאורה 0.16 1222.98 373019|1
דנאל כא 0.15 1170.11 314013|1
פז נפט 0.15 1203 1100007|1
סאמיט אגח ד 0.15 1195.63 1092956|4
אלקו אגח יא 0.15 1144.37 6940167|4
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.15 1174.6
BZLNZ 2.35 03/04/19 0.14 1119.15
דיסקונט א 0.14 1114.46 691212|1
נטו אחזקות 0.14 1110.74 168013|1
בינל הנפק התח כא 0.14 1078.54 1126598|4
סלקום אגח ו 0.14 1108.91 1125996|4
הראל הנפק אגח ח 0.13 1005.1 1128875|4
רבוע נדלן אגח ד 0.13 997.25 1119999|4
בוניתיכון אגחיג 0.13 981.15 5310164|4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.13 1006.86
888 Holdings PLC 0.12 923.22
שטראוס אגח ב 0.12 956.45 7460140|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 968.21 1260462|4
קרור 0.12 946.71 621011|1
סאמיט אגח ז 0.12 903.44 1133479|4
ויקטורי 0.11 895 1123777|1
אגוד הנפ אגח ו 0.11 877 1126762|4
אלרון 0.11 870.24 749077|1
איסתא 0.11 881.23 1081074|1
רדקום-ס 0.11 825.84 1082668|1
GS 7 1/2 02/15/19 0.11 866.11
דרבן אגח ד 0.11 852.65 4110094|4
אביב בניה אגח 5 0.11 834.21 4440087|4
מג'יק 0.1 793.26 1082312|1
אגוד 0.1 817.32 722314|1
כהן פיתוח 0.1 760.65 810010|1
ישראמקו יהש 0.1 809.4 232017|1
פורמולה מערכות 0.1 767.49 256016|1
ארקו החזקות 0.1 815.1 310011|1
שלאג 0.1 780.3 1090547|1
איתמר אג יב -ס 0.1 743.85 1127919|4
גירון אגח ה 0.1 803.67 1133784|4
גלובל כנפ אגח ב 0.1 754.13 1136969|4
ויקטורי אגח א 0.1 755.29 1136126|4
מישורים אגח ד 0.09 704.75 1132729|4
סודהסטרים 0.09 739.2 1121300|1
קורנית 0.09 671.9
כלל עסקי ביטוח 0.09 676.94 224014|1
וואן טכנ אגח ג 0.09 724.42 1610187|4
מז טפ הנפק 37 0.09 740.87 2310134|4
הראל הנפק אגח ד 0.08 656.79 1119213|4
הראל הנפק אגח ה 0.08 618.64 1119221|4
וויקסקום 0.08 598.58
מגה אור אגח ג 0.07 522.58 1127323|4
קרדן נדלן אגח ב 0.07 564.22 1133610|4
אינטרנט זהב 0.07 524.66 1083443|1
רבוע נדלן 0.07 577.98 1098565|1
לאומי 0.07 585.12 604611|1
דלק קידוחים יהש 0.07 513.98 475020|1
פועלים הנ אגח29 0.07 561.63 1940485|4
רגנסי אגח א 0.07 575.9 5510029|4
חג'ג' אגח ה 0.07 551.16 8230161|4
דיסק התח נד יא 0.07 525.97 6910137|4
לאומי התח נד יד 0.06 443.67 6040299|4
אזורים אגח 9 0.06 497.17 7150337|4
איתמר 0.06 489.1 1102458|1
אוריין 0.06 458.83 1103506|1
אלקטרה נדלן 0.06 495.68 1094044|1
סלקום אגח ח 0.06 478.71 1132828|4
אפריקה נכס אגחז 0.05 360.3 1132232|4
מדוונד 0.05 385.7
פרטנר אגח ג 0.05 361.02 1118827|4
אזורים 0.05 398.44 715011|1
ישרס אגח טו 0.05 361.08 6130207|4
מבני תעש אגח יז 0.04 321.02 2260446|4
אלומיי אגח א 0.04 311.9 1130947|4
מגדלי תיכון 0.04 303.87 1131523|1
בינל הנפק התח כ 0.04 310.95 1121953|4
אשדר אגח ג 0.04 332 1123884|4
קופרליין אגח א 0.04 276.12 1136589|4
כללביט אגח ח 0.03 196.88 1132968|4
ב.יאיר 0.03 233.52 1097229|1
מישורים 0.02 171.55 1105196|1
דלק קב אגח כב 0.02 145.71 1106046|4
חג'ג' 0.02 121.81 823013|1
אייאיאס 0.02 185.19 431015|1
פריורטק 0.02 145.32 328013|1
מר 0.02 124.88 338012|1
כיל 0.02 195.3 281014|1
קרסו אגח ב 0.02 119.89 1139591|4
פועלים הנ אגח30 0.01 86.36 1940493|4
קמור אגח ו 0.01 42.49 1320118|4
אפקון החז אגח ג 0.01 105.25 5780093|4
וויטסמוק 0.01 87.94 216010|1
טלדור 0.01 115.5 477018|1
דלתא 0.01 79.93 627034|1
סיירן 0.01 85.54 1083237|1
נטו מלינדה 0.01 48.65 1105097|1
ירושליםהנפ אגחח 0.01 57.84 1121201|4
בריינסוויי 0.01 81.88 1100718|1
קמהדע 0.01 115.71 1094119|1
בינל הנפק אגח ג 0.01 63.83 1093681|4
ויקטורי אפ 1 0.01 96.22 1136118|1
קרסו 0.01 63.28 1123850|1
ארפורט אגח ג 0.01 87.33 1122670|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 80.22 1121581|4
הראל הנפק אגח ז 0 0.84 1126077|4
ביו בלסט 0 31.7
מנורה מב אגח ג 0 6.2 5660063|4
בוני תיכון אגחי 0 4.36 5310131|4
נובולוג 0 13.02 1140151|1
אפריקהAאופ' כו+כח-ילין-פי 0 27.49
אפריקהB אופ' כו+כח-ילין-פ 0 15.22