הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 9.67 22447.64 9590431|4
ממשל צמודה 1025 8.74 20283.7 1135912|4
גליל 5903 7.8 18104.31 9590332|4
ממשל שקלית 0122 6.82 15832.58 1123272|4
ממשל שקלית 0323 6.82 15822.24 1126747|4
ממשל צמודה 0527 6.59 15294.01 1140847|4
ממשל צמודה 0922 6.54 15173.74 1124056|4
ממשל שקלית 0142 5.98 13884.96 1125400|4
ממשל צמודה 0923 5.4 12525.11 1128081|4
ממשל צמודה 1020 5.26 12196.11 1137181|4
ממשל שקלית 1026 5.25 12192.69 1099456|4
ממשל שקלית 0421 4.72 10943.83 1138130|4
ממשל שקלית 1122 4.11 9539.77 1141225|4
ממשל שקלית 0324 4.02 9325.84 1130848|4
ממשל שקלית 0825 3.9 9042.03 1135557|4
ממשל שקלית 0327 3.23 7503.71 1139344|4
ממשל שקלית 0121 2.53 5877.47 1142223|4
ממשל שקלית 0347 1.9 4410.77 1140193|4
ממשל שקלית 0928 0.72 1660.31 1150879|4