הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.04 13821.72 9590431|4
ממשל צמודה 0527 32.6 12166.92 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.36 11331.22 1135912|4