הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.88 10098.5 9590431|4
ממשל צמודה 1025 32.88 8765.57 1135912|4
ממשל צמודה 0527 29.24 7797.01 1140847|4