הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 20.78 11830.53 1125400|4
ממשל שקלית 1026 17.83 10151.97 1099456|4
ממשל שקלית 0324 14.33 8157.91 1130848|4
ממשל שקלית 0825 14.18 8071.07 1135557|4
ממשל שקלית 0327 11.46 6527.64 1139344|4
קסםשחר +5 9.67 5504.87 1146174|1
ממשל שקלית 0347 7.41 4221.7 1140193|4
ממשל שקלית 0928 4.34 2470.48 1150879|4