הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 19.77 12787.63 1125400|4
ממשל שקלית 1026 17.26 11161.77 1099456|4
ממשל שקלית 0324 14.16 9156.62 1130848|4
ממשל שקלית 0825 14.16 9160.13 1135557|4
ממשל שקלית 0327 11.13 7199.26 1139344|4
ממשל שקלית 0347 8.8 5692.97 1140193|4
קסםשחר +5 8.26 5342.14 1146174|1
ממשל שקלית 0928 6.44 4166.89 1150879|4