קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 9.83 18054.38 1125400|4
קסםשחר 8.61 15810.24 1146562|1
ממשל שקלית 1026 8.58 15758.88 1099456|4
ממשל שקלית 0323 7.84 14395.42 1126747|4
ממשל שקלית 0122 7.68 14100.32 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.26 13324 1115773|4
ממשל שקלית 0825 7.05 12942.69 1135557|4
ממשל שקלית 0324 7.04 12927.88 1130848|4
ממשל שקלית 0519 5.93 10881.71 1131770|4
ממשל שקלית 0421 5.56 10206.28 1138130|4
ממשל שקלית 0327 5.54 10164.36 1139344|4
ממשל שקלית 0121 4.81 8834.76 1142223|4
ממשל שקלית 1122 4.42 8114.38 1141225|4
ממשל שקלית 0347 4.39 8067.46 1140193|4
ממשל שקלית 0928 3.2 5883.07 1150879|4
ממשל שקלית 1123 2.26 4152.58 1155068|4