קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 9.61 17187.8 1125400|4
קסםשחר 8.68 15511.7 1146562|1
ממשל שקלית 1026 8.24 14736.53 1099456|4
ממשל שקלית 0122 7.84 14016.66 1123272|4
ממשל שקלית 0323 7.61 13598.44 1126747|4
ממשל שקלית 0120 7.46 13337.68 1115773|4
ממשל שקלית 0825 6.77 12095.2 1135557|4
ממשל שקלית 0324 6.58 11768.6 1130848|4
ממשל שקלית 0519 6.53 11674.64 1131770|4
ממשל שקלית 0421 5.42 9688.49 1138130|4
ממשל שקלית 0327 5.3 9470.56 1139344|4
ממשל שקלית 0219 4.5 8040.45 1110907|4
ממשל שקלית 1122 4.29 7663.23 1141225|4
ממשל שקלית 0121 3.89 6955.07 1142223|4
ממשל שקלית 0347 3.66 6546.45 1140193|4
ממשל שקלית 0928 2.26 4045.61 1150879|4
ממשל שקלית 1123 1.37 2452.73 1155068|4