הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 34.04 39166.31 9590431|4
ממשל צמודה 0527 29.96 34475.23 1140847|4
ממשל צמודה 1025 27.91 32110.14 1135912|4
קסםגליל 5-10 8.08 9301.64 1145739|1