הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 34.53 38064.56 9590431|4
ממשל צמודה 1025 30.04 33115.47 1135912|4
ממשל צמודה 0527 27.25 30040.48 1140847|4
קסםגליל 5-10 8.19 9025.26 1145739|1