קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
יוניברסל אגח ב 2.48 7845.04 1141647|4
אדמה אגח ב 2.38 7530.89 1110915|4
דלק קידוחיםאגחא 2.09 6598.8 4750089|4
מזרחי טפחות שה א 2.09 6609.46 6950083|4
דיסקונט שה א 2.08 6575.2 6910095|4
שלמה החז אגח טז 1.77 5587.03 1410281|4
בזן אגח ו 1.61 5079.86 2590396|4
תמר פטרו אגח א 1.54 4857.47 1141332|4
צמח המרמן אגח ד 1.53 4841.89 1134873|4
תעש אוירית אגחג 1.52 4819.24 1127547|4
אדגר אגח ט 1.52 4811.83 1820190|4
אבגול אגח ג 1.51 4789.05 1133289|4
נייר חדרה אגח 6 1.5 4730.45 6320105|4
כלכלית ים אגחיד 1.42 4483.67 1980390|4
מבני תעש אגח יט 1.39 4399.47 2260487|4
אפריקה נכס אגחז 1.34 4228.22 1132232|4
אגוד הנ שה נד 1 1.33 4216.28 1115278|4
אלבר אגח יד 1.31 4140.49 1132562|4
מבני תעש אגח יח 1.26 3997.88 2260479|4
מיטב דש אגח ג 1.23 3878.24 1121763|4
שלמה נדלן אגח ג 1.22 3873.94 1137439|4
איידיאו אגח ז 1.22 3866.78 5050240|4
ישרס אגח טו 1.21 3828.13 6130207|4
ביג אגח ח 1.16 3657.29 1138924|4
ויתניה אגח ד 1.12 3530.19 1139476|4
מליסרון אגח ה 1.08 3422.53 3230091|4
גזית גלוב אגח י 1.08 3423.2 1260488|4
אול-יר אגח ג 1.05 3324.86 1140136|4
הוט אגח ב 1.01 3195.84 1123264|4
סקייליין אגח ב 1.01 3209.59 1142033|4
גזית גלוב אגח ד 1.01 3181.62 1260397|4
דרבן אגח ד 1.01 3184.11 4110094|4
אלקטרה אגח ד 1.01 3210.26 7390149|4
אלביט מערכ אגחא 1 3170.3 1119635|4
אלדן תחבו אגח א 0.99 3147.6 1134840|4
נאוי אגח ד 0.95 3008.4 2080190|4
אלדן תחבו אגח ב 0.93 2957.07 1138254|4
אלבר אגח טו 0.92 2900.19 1138536|4
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 0.92 2895.72
בראק אן וי אגחב 0.9 2838.52 1128347|4
הכשרת ישוב אג21 0.9 2842.56 6120224|4
שכון ובינוי אגח 8 0.87 2754.18 1135888|4
אלומיי אגח ב 0.86 2723.88 1140326|4
יוניברסל אגח א 0.85 2700.1 1141639|4
אפריקה נכס אגחח 0.82 2604.72 1142231|4
גירון אגח ה 0.82 2590.32 1133784|4
BAC 4.2 08/26/24 0.82 2595.28
קרסו אגח ב 0.81 2578.05 1139591|4
אפריקה נכס אגחו 0.81 2562.72 1129550|4
פועלים הנ שה נד 1 0.81 2575.75 1940444|4
דיסק מנ שה נד 1 0.79 2497 7480098|4
JPM 4 1/2 01/24/22 0.72 2269.71
C 4 1/2 01/14/22 0.71 2261.64
אזורים אגח 12 0.7 2204.13 7150360|4
מישורים אגח ה 0.69 2197.09 1140078|4
סלקום אגח ח 0.69 2187.05 1132828|4
סאמיט אגח ח 0.67 2127.66 1138940|4
MORGAN STANLEY 2 1/2 04/2 0.66 2086.4
בזן אגח ד 0.62 1961.61 2590362|4
רבד אגח ב 0.62 1972.7 5260088|4
מישורים אגח ד 0.61 1940.84 1132729|4
קרסו אגח א 0.59 1865.92 1136464|4
סאמיט אגח ט 0.59 1852.1 1141555|4
שופרסל אגח ו 0.59 1856.89 7770217|4
מליסרון אגח י 0.58 1829.76 3230190|4
נכסים ובנ אגח ו 0.58 1821.67 6990188|4
לאומי שה נד 200 0.55 1754.21 6040141|4
דה לסר אגח ג 0.54 1715.17 1127299|4
אאורה אגח יא 0.53 1680.1 3730421|4
אדגר אגח ח 0.53 1689.51 1820174|4
בזן אגח ה 0.51 1622.79 2590388|4
נאויטס מימון אגח א 0.51 1621.62 1141365|4
נאויטס מימון אגח ב 0.51 1607.49 1141373|4
דה לסר אגח ד 0.5 1567.34 1132059|4
ישרוטל אגח א 0.49 1552.35 1139419|4
לאומי שה נד 301 0.49 1561.95 6040265|4
הכשרת ישוב אג20 0.48 1529.21 6120216|4
יואל אגח 4 0.48 1504.65 5830120|4
חברה לישראל אגח 11 0.47 1478.19 5760244|4
נכסים ובנ אגח ז 0.46 1467.67 6990196|4
דלתא אגח ב 0.45 1438.93 6270151|4
אאורה אגח י 0.45 1437.52 3730413|4
אשדר אגח ד 0.45 1409.99 1135607|4
HSBC 3.4 03/08/21 HSBC HO 0.45 1435.33
חשמל אגח 27 0.44 1394.73 6000210|4
הכשרת ישוב אג17 0.43 1366.29 6120182|4
בזן אגח ז 0.43 1364.17 2590438|4
מגדל הון אגח ג 0.42 1314.72 1135862|4
פתאל אגח ב 0.41 1304.26 1140854|4
לאומי שה נד 300 0.41 1288.19 6040257|4
כללביט אגח י 0.4 1258.99 1136068|4
ביג אגח ז 0.39 1238.15 1136084|4
מליסרון אגח ח 0.39 1221.75 3230166|4
BACR 10 05/21/21 0.39 1229.95
הפניקס אגח 2 0.37 1181.98 7670177|4
חשמל אגח 29 0.37 1155.79 6000236|4
לונשטן הנד אגחג 0.37 1175.27 5730080|4
מליסרון אגח ז 0.35 1118.65 3230141|4
כללביט אגח ז 0.35 1107.95 1132950|4
מגה אור אגח ג 0.35 1092.75 1127323|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.35 1114.7
חג'ג' אגח ו 0.34 1081.01 8230179|4
TSS 3.8 04/01/21 TOTAL SY 0.34 1079.86
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.34 1080
תדיראן הול אגח2 0.34 1076.65 2580066|4
מנרב אגח א 0.34 1087.91 1550037|4
אביב בניה אגח 5 0.33 1049.76 4440087|4
לודן אגח ד 0.33 1032.86 1134857|4
איידיאייהנ הת ד 0.33 1035.8 1133099|4
אזורים אגח 9 0.32 1000.45 7150337|4
גולד אגח ג 0.3 946.95 1490051|4
ירושליםהנפ נד10 0.3 951.13 1127414|4
הכש חב בטוחאגח1 0.29 927.3 1122092|4
דלק קב אגח יג 0.29 916.28 1105543|4
בוני תיכון אגחח 0.29 911.86 5310115|4
מבני תעש אגח טו 0.26 830.97 2260420|4
דה לסר אגח ב 0.26 836.52 1118587|4
דלק קב אגח כב 0.25 780.22 1106046|4
מבני תעש אגח יז 0.25 785.7 2260446|4
הראל הנפק אגח ה 0.24 766.12 1119221|4
אבגול אגח ב 0.24 757.56 1126317|4
אלומיי אגח א 0.23 738.81 1130947|4
רבוע נדלן אגח ז 0.23 725.29 1140615|4
כלכלית ים אגחיג 0.23 719.87 1980366|4
חברה לישראל אגח 7 0.23 720.78 5760160|4
כללביט אגח ח 0.21 671.51 1132968|4
ויקטורי אגח א 0.2 623.23 1136126|4
הכשרת ישוב אג16 0.2 639.57 6120166|4
נאוי אגח ב 0.2 643.78 2080166|4
דלק קב אגח יח 0.19 600.3 1115823|4
אגוד הנפ התח יט 0.17 553.52 1124080|4
דקסיה הנפ נד יד 0.17 530.67 1129907|4
גירון אגח ד 0.17 532.85 1130681|4
הראל הנפק אגח ט 0.17 552.9 1134030|4
פניקס הון אגח ו 0.17 550.77 1136696|4
מליסרון אגח ט 0.17 541.54 3230174|4
שלמה החז אגח טו 0.16 511.86 1410273|4
מגה אור אגח ה 0.16 509.75 1132687|4
כללביט אגח ג 0.16 517.37 1120120|4
הראל הנפק אגח ד 0.16 519.05 1119213|4
הכש חב בטוחאגח2 0.15 474.73 1131218|4
אאורה אגח ט 0.15 481.26 3730397|4
מישורים אגח ג 0.14 436.35 1127513|4
צמח המרמן אגח ג 0.11 354.08 1127653|4
רבוע נדלן אגח ה 0.11 342.82 1130467|4
הוט אגח א 0.11 355.45 1123256|4
JPM 2 1/4 01/23/20 0.11 350.3
STATOIL 3.15 1/23/22 0.11 360.45
T 3.9 03/11/24 0.11 360.44
C 2 1/2 09/26/18 0.1 315.36
ביג אגח ד 0.09 288.87 1118033|4
טן דלק אגח ג 0.08 240.24 1131457|4
הכשרת ישוב אג14 0.08 256.84 6120141|4
צרפתי אגח ז 0.08 254.68 4250163|4
ביג אגח ו 0.07 235.98 1132521|4
פריון נט אג יב 0.07 215.8 1133537|4
POTASH CORP 3.625 03/15/2 0.07 233.8
ESRX 3.3% 02/21 0.07 214.07
LOWE'S 3.12 4/15/22 0.06 178.84
P0350.0M801-USD 0.06 176
GILD 4.4 12/01/21 0.06 185.8
דורסל אגח ב 0.06 181.88 1132711|4
שלמה נדלן אגח ב 0.06 192.02 1129436|4
דמרי אגח ה 0.05 173.49 1134261|4
אפקון החז אגח ג 0.05 155.63 5780093|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.05 150.78
PEP 3.6 03/01/24 0.05 147.42
GILD 4 1/2 04/01/21 0.04 134.49
HD 3 3/4 02/15/24 0.04 133.66
אורשי אגח א 0.02 62 1141654|4
אלבר אגח יג 0.02 52.93 1127588|4
סלקום אגח ו 0.01 38.6 1125996|4
בוני תיכון אגחו 0.01 32.07 5310107|4
רבד אגח א 0.01 23.32 5260070|4
נייר חדרה אגח 3 0.01 22.25 6320071|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.48 6120232|1
C0350.0M801-USD -0.02 -54