קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.51 103.51 0.04 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.95 125.95 0 5116629
MTF אינדקס אגח נדלן שקלי גלובלי 100.97 100.97 -0.31 5124771
אזימוט ! אגח חברות 108.1 108.1 -0.05 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 100.65 100.65 -0.3 5125133
איביאי ! אגח חברות 114.56 114.56 -0.04 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.09 118.09 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1038.05 1038.05 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 132.23 132.23 0.02 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.22 104.22 0.02 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105 105 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 176.05 176.05 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.34 126.34 -0.03 5114178
אילים תיק אגח + 30% 271.37 271.39 -0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 147.83 147.83 -0.11 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 167.66 167.66 -0.03 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 170.51 170.51 -0.07 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 169.37 169.37 -0.08 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.05 121.05 0.06 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.39 126.39 0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 190.38 190.38 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.08 103.08 0.08 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.5 175.5 0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 104.41 104.41 -0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 111.36 111.36 -0.06 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 803.94 803.94 -0.07 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.56 114.56 -0.03 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 125.62 125.62 -0.02 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 132.83 132.83 -0.04 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.11 104.11 0 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.29 172.29 -0.03 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 100.11 100.11 0.09 5125992
הראל ! אגח תאגידים 234.77 237.12 -0.03 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 191.37 191.37 0.01 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.2 127.2 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.19 102.19 0.01 5119441
הראל ניהול אגח 150.62 150.62 -0.05 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.1 101.1 0.03 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.71 157.71 0 5107156
הראל פרימיום 501.8 506.82 0.48 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.46 127.46 0 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.29 125.29 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 111.97 111.97 0.14 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.1 125.1 0 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.72 106.72 0 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 174.08 174.08 -0.01 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.12 145.12 0.04 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.95 119.95 0.02 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.64 111.64 0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.82 180.82 0.02 5107479
כרמים ! אגח חברות 112.94 112.94 -0.11 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.99 133.99 0.06 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.27 190.27 -0.02 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.49 101.49 -0.02 5125695
מגדל ! אגח רכיב בטוחה 152.95 152.96 0.02 5112909
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 123.08 123.08 -0.13 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.56 112.56 0.09 5116280
מגדל אגח בנקים - COCO 112.13 112.13 -0.01 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.69 139.69 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.37 147.37 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.75 162.75 0.03 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 186.37 186.37 -0.05 5104427
מגדל תיק השקעות קונצרני 141.51 141.51 0 5106190
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.71 175.71 -0.06 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.03 117.03 0 5118633
מור אגח חברות 100.41 100.41 0 5125901
מור נבחרת אגח 141.26 141.26 0 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 157.71 157.72 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.15 250.15 0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.76 106.76 -0.03 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.56 154.56 -0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 611.9 611.9 -0.05 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.66 105.66 -0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.42 174.42 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 522.09 522.09 0.01 5520028
מיטב מדורגות 229.12 229.12 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.31 126.31 0.03 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.46 113.46 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 163.35 163.35 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 99.12 99.12 -0.05 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 547.12 547.12 0.05 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 121.98 121.98 -0.02 5113501
סיגמא בונד שקלי 78.45 78.45 0 5107321
פורטה ! אגח 100.11 100.11 -0.05 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 157.79 157.79 0.03 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.75 151.75 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 143.56 143.56 0.03 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.29 128.29 0.05 5112487
פסגות Bond picking 115.59 115.59 0.16 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1113.68 1113.68 -0.02 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.44 142.44 -0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.09 137.09 0.18 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2938.98 2938.98 0.01 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.76 96.76 0.06 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.2 107.2 -0.01 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.38 146.38 -0.01 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.31 127.31 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.36 99.36 -0.04 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1013.62 1013.62 -0.07 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.52 117.52 -0.03 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 846.72 846.72 -0.03 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.49 100.49 0.01 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.53 115.53 0 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.38 116.38 -0.2 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 465.73 465.73 0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.73 160.73 -0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 138.53 138.53 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.62 69.62 -0.03 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 100.46 100.46 -0.09 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.03 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.11 105.11 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100.5 100.5 -0.08 5125067
תמהיל אגח חברות 216.07 216.07 -0.24 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 105.92 105.92 -0.09 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.71 104.71 0.03 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ג 5.51 6797.05 1114073|4
גזית גלוב אגח ד 4.81 5933.47 1260397|4
מויניאן אגח א 4.29 5283.61 1135656|4
שלמה החז אגח טז 4.11 5071.3 1410281|4
ארפורט אגח ד 3.59 4431.02 1130426|4
רילייטד אגח א 3.21 3953.33 1134923|4
נורסטאר אגח ח 3.14 3871.16 7230295|4
רכבת ישר אגח א 3.11 3830.93 1134980|4
לאומי שה נד 301 2.78 3420.44 6040265|4
תעש אוירית אגחג 2.73 3358.93 1127547|4
הוט אגח ב 2.7 3322.34 1123264|4
לאומי התח נד400 2.61 3217.55 6040331|4
קיי.בי.אס אגח א 2.6 3208.74 1137918|4
מז טפ הנפק הת31 2.39 2947.09 2310076|4
שלמה החז אגח טו 2.25 2776.14 1410273|4
פועלים הנ הת יא 2.22 2730.21 1940410|4
אלביט מערכ אגחא 2.15 2644.29 1119635|4
ישרס אגח יא 2.13 2623.36 6130165|4
נורסטאר אגח ט 2.09 2581.9 7230303|4
ממשל צמודה 1019 2.09 2569.96 1114750|4
שכון ובינוי אגח 5 1.99 2454.59 1125210|4
נורסטאר אגח י 1.97 2422.8 7230345|4
פועלים הנ אגח29 1.93 2377.99 1940485|4
פועלים הנפ הת י 1.84 2266.78 1940402|4
דיסק מנ שה נד 1 1.76 2172.34 7480098|4
דלתא אגח ה 1.63 2003.58 6270136|4
מז טפ הנפק 37 1.63 2004.04 2310134|4
גזית גלוב אגח ג 1.54 1896.36 1260306|4
אמות אגח א 1.54 1899.49 1097385|4
וואן טכנ אגח ג 1.36 1673.36 1610187|4
מז טפ הנפק 38 1.31 1618.44 2310142|4
בראק אן וי אגחא 1.3 1601.14 1122860|4
אלקטרה אגח ג 1.21 1486.19 7390131|4
בי קומיונק אגחב 1.14 1407.13 1120872|4
אלוני חץ אגח ו 1.1 1358.25 3900206|4
גזית גלוב אגח ט 1.09 1338.58 1260462|4
בינל הנפק התח כא 1.06 1310.7 1126598|4
שופרסל אגח ב 1.05 1290.19 7770142|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.02 1255.55 1095066|4
הפניקס אגח 1 0.95 1170.45 7670102|4
רכבת ישר אגח ב 0.91 1125.11 1134998|4
אלוני חץ אגח ח 0.9 1112.77 3900271|4
דיסקונט מנ הת ה 0.88 1080.39 7480031|4
ביג אגח ג 0.88 1090.77 1106947|4
ביג אגח ד 0.87 1073.03 1118033|4
אגוד הנפ התח יח 0.81 999.17 1121854|4
אגוד הנפ אגח ז 0.81 997.6 1131762|4
גב ים אגח ה 0.76 930.65 7590110|4
בינל הנפק התח כ 0.74 916.14 1121953|4
אגוד הנפ התח יט 0.65 802.61 1124080|4
פועלים הנ אגח33 0.62 770.24 1940568|4
פועלים הנ שה נד 1 0.56 687.65 1940444|4
מליסרון אגח יג 0.52 641.91 3230224|4
אגוד הנפ אגח ו 0.37 452.09 1126762|4
דיסקונט מנ הת א 0.35 426.75 7480015|4
שכון ובינוי אגח 4 0.33 408.9 1117910|4
מליסרון אגח יב 0.13 159.84 3230216|4
מליסרון אגח ז 0 0 3230141|4
מליסרון אגח ט 0 0 3230174|4