קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פועלים הנ הת יד 4.07 35162.48 1940501|4
מז טפ הנפק 35 3.45 29858.1 2310118|4
גזית גלוב אגח יא 2.99 25856.41 1260546|4
ממשל שקלית 1026 2.76 23895.2 1099456|4
פז נפט אגח ג 2.64 22821.02 1114073|4
לאומי אגח 177 2.26 19535.8 6040315|4
בזן אגח ו 2.03 17550.68 2590396|4
דיסק השק אגח ו 1.95 16859.28 6390207|4
דלק קב אגח לא 1.95 16867.75 1134790|4
דלק קידוחיםאגחא 1.44 12415.69 4750089|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.41 12213.72 1121227|4
אשטרום קב אגח ב 1.36 11772 1132331|4
ישראמקו אגח א 1.34 11550.51 2320174|4
רילייטד אגח א 1.31 11360.67 1134923|4
חברה לישראל אגח 11 1.3 11220.42 5760244|4
בינל הנפק התח כב 1.25 10829.74 1138585|4
לאומי התח נד יד 1.22 10572.4 6040299|4
אמות אגח ד 1.18 10212.75 1133149|4
שטראוס אגח ב 1.16 9995.86 7460140|4
תכ.פק.שקל 1.15 9951.93 1128982|3
סאות'רן אגח א 1.13 9772.47 1140094|4
דלק קב אג לב 1.08 9351.75 1138874|4
לייטסטון אגח א 1.07 9246.77 1133891|4
סאני תקש אגח יא 1.01 8727.78 1134493|4
אלה פקדון אגח ב 0.97 8429.42 1142215|4
פועלים הנ אגח34 0.92 7936.52 1940576|4
מז טפ הנפק 43 0.86 7409.85 2310191|4
מליסרון אגח יד 0.83 7207.72 3230232|4
ארקו אגח ג 0.82 7086.2 3100245|4
דה זראסאי אגח ג 0.77 6659.44 1137975|4
מליסרון אגח ז 0.75 6490.24 3230141|4
אלון רבוע אגח ד 0.74 6357.88 1139583|4
פועלים הנפ הת י 0.74 6415.2 1940402|4
מניבים ריט אגחא 0.73 6346.76 1140581|4
ארפורט אגח ז 0.71 6176.35 1140110|4
מגה אור אגח ו 0.71 6140.48 1138668|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.7 6040.65 1138593|4
נתנאל גרופ אגחח 0.7 6079.08 4210134|4
גזית גלוב אגח ט 0.67 5815.66 1260462|4
מז טפ הנפק 41 0.67 5775.18 2310175|4
בינל הנפק התח כ 0.66 5747.79 1121953|4
איאסאראר אגח ד 0.65 5624.32 3650132|4
לידר השק אג ו-ס 0.65 5620.18 3180239|4
חשמל אגח 29 0.65 5655.51 6000236|4
אנגל משאב אגח ח 0.64 5522.79 7710171|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.64 5519.74 1119825|4
דלק קב אג לג 0.63 5418 1138882|4
סלע נדלן אגח ג 0.62 5321.34 1138973|4
ישרס אגח יג 0.6 5152.88 6130181|4
אגוד הנפ אגח ט 0.59 5135.95 1139492|4
סאמיט אגח ט 0.58 5038.5 1141555|4
כלכלית ים אגחיג 0.58 5021.55 1980366|4
אפריקה נכס אגחז 0.58 5036 1132232|4
אידיבי פת אגח ז 0.58 5016.11 7980121|4
חשמל אגח 27 0.57 4916.45 6000210|4
מז טפ הנפק 44 0.55 4765.02 2310209|4
לאומי שה נד 200 0.53 4580.77 6040141|4
אגח אליהו א 0.53 4600.45
לונשטן הנד אגחג 0.52 4481.54 5730080|4
קופרליין אגח א 0.52 4535.2 1136589|4
כללביט אגח ז 0.5 4326.6 1132950|4
אלבר נעמ 3 0.49 4269.31 1140862|4
לאומי התח נד400 0.49 4236 6040331|4
אלוני חץ אגח ט 0.48 4131.18 3900354|4
ווטרסטון אגח א 0.48 4119.46 1140987|4
אם.אר.פי אגח ג 0.48 4111.62 1139278|4
אלעזרא אגח ד 0.47 4060.45 1139260|4
מליסרון אגח יא 0.47 4035.44 3230208|4
אנקור אגח א 0.46 3967.47 1141118|4
ירושליםהנ אגח יג 0.46 4014 1142512|4
שלמה נדלן אגח ג 0.46 3942.37 1137439|4
פס.פק.שקל 0.45 3921.64 1129162|3
אמות אגח ג 0.44 3815.07 1117357|4
אגוד הנפ אגח ח 0.44 3807.47 1133503|4
יוניברסל אגח א 0.43 3751.2 1141639|4
IFC 7.5% 05/09/22 INTL FI 0.43 3760.53
פרטנר אגח ד 0.41 3536.98 1118835|4
גאון אחז אגח ב 0.4 3483.93 1133727|4
דקסיה הנ אגח יא 0.4 3440.62 1134154|4
יואייארסי אגח א 0.4 3494.7 1141837|4
פועלים הנ אגח32 0.4 3424.68 1940535|4
אפקון החז אגח ג 0.4 3423.43 5780093|4
פועלים הנ הת יא 0.39 3339.24 1940410|4
תמר פטרו אגח א 0.39 3402.54 1141332|4
ביג אגח ז 0.37 3218.1 1136084|4
STANDARD LIFE ABERDEEN SL 0.37 3203.81
ARCO 6 5/8 09/27/23 0.36 3107.37
מליסרון אגח ה 0.36 3086.25 3230091|4
דרבן אגח ד 0.36 3139.96 4110094|4
צרפתי אגח ח 0.36 3085.63 4250189|4
דלשה קפיטל אגחג 0.35 2989.65 1141605|4
עזריאלי אגח ד 0.34 2979.46 1138650|4
אדגר אגח ט 0.34 2932.99 1820190|4
קיי.בי.אס אגח א 0.34 2973.6 1137918|4
אלוני חץ אגח ח 0.34 2968.08 3900271|4
כנפיים אגח ז 0.34 2977.54 5430137|4
ארפורט אגח ד 0.33 2851.33 1130426|4
אמות אגח ב 0.32 2794.81 1126630|4
כללביט אגח ט 0.32 2774.34 1136050|4
עזריאלי אגח ב 0.32 2808.68 1134436|4
לאומי שה נד 300 0.32 2791.59 6040257|4
אנלייט אנר אגחב 0.32 2768 7200090|4
נץ קבוצה אגח 1 0.32 2729.67 4550133|4
מז טפ הנפק 40 0.31 2646.17 2310167|4
אלבר אגח טו 0.3 2631.45 1138536|4
מויניאן אגח א 0.3 2620.75 1135656|4
אפריקה מג אגח ג 0.3 2583.44 1135698|4
מליסרון אגח י 0.3 2568.15 3230190|4
אקסטל אגח א 0.29 2498.52 1132299|4
ווסיג'י אגח א 0.29 2474.54 1141209|4
אדגר אגח ח 0.29 2484.56 1820174|4
גזית גלוב אגח י 0.28 2386.37 1260488|4
מצלאוי אגח ד 0.27 2309.36 1130566|4
אלבר אגח יד 0.26 2249.25 1132562|4
אשטרום נכ אגח 9 0.26 2261.5 2510170|4
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.26 2214.34
DLTR 5 3/4 03/01/23 DOLLA 0.26 2223.18
בזן אגח ט 0.25 2163.91 2590461|4
מז טפ הנפק הת31 0.25 2199.55 2310076|4
נאוי אגח ב 0.25 2129.54 2080166|4
בזק אגח 7 0.24 2057.59 2300150|4
אקסטל אגח ב 0.24 2094.77 1135367|4
הכשרת ישוב אג18 0.24 2052.19 6120190|4
LENOVO 4.7 05/08/19 0.24 2043.6
UBS 7 5/8 08/17/22 0.23 1996.43
אידיביפת אגח יג 0.23 1954.17 7980329|4
מקמ 318 0.23 2021.1 8180317|4
פננטפארק אגח א 0.23 1964 1142371|4
פועלים הנ שה נד 1 0.23 1970.52 1940444|4
אמדיג''י אגח ב 0.23 1985.29 1140557|4
EMBRBZ 5.696 09/16/23 0.22 1873.99
PRUDENTIAL PLC PRUFIN 6 7 0.22 1865.47
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 0.21 1774.94
CBG 5% 15/03/2023 0.21 1812.27
רוטשטיין אגח ד 0.21 1837.62 5390091|4
אלוני חץ אגח י 0.2 1716.86 3900362|4
BRAZIL 10 1/4 01/10/28 0.2 1769.09
הכשרת ישוב אג17 0.2 1768.19 6120182|4
לאומי שה נד 301 0.2 1689.65 6040265|4
נכסים ובנ אגח ו 0.19 1651.89 6990188|4
HCA 5 03/15/24 0.19 1656.69
UNDER ARMOUR INC UA 3 1/4 0.19 1675.41
ממשל שקלית 0327 0.18 1571.55 1139344|4
נמקו אגח א 0.18 1518.54 1139575|4
שכון ובינוי אגח 6 0.18 1548.4 1129733|4
בינלהנפ שה נד ב 0.17 1460.1 1091164|4
רבוע נדלן אגח ו 0.17 1496.25 1140607|4
שכון ובינוי אגח 8 0.16 1405 1135888|4
פועלים הנ הת טו 0.16 1343.51 1940543|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.16 1417.23
מליסרון אגח ו 0.16 1361.01 3230125|4
פטרוכימים אגח ח 0.15 1297.4 7560188|4
DAVITA INC DVA 5 1/8 07/1 0.15 1264.05
אגוד הנ נדחה כא 0.15 1282.47 1141878|4
כללביט אגח י 0.15 1324.26 1136068|4
פז נפט אגח ד 0.15 1274.76 1132505|4
הראל הנפק אגח ט 0.14 1223.2 1134030|4
דמרי אגח ו 0.14 1204.43 1136936|4
רכבת ישר אגח ב 0.14 1185.3 1134998|4
דיסקונט מנ הת ד 0.14 1230.02 7480049|4
נתנאל גרופ אגחו 0.14 1244.4 4210126|4
בוני תיכון אגחי 0.13 1136.43 5310131|4
נתנאל גרופ אגחט 0.13 1155.47 4210142|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.13 1130.4 1134915|4
אלדן תחב מסחרי2 0.13 1147.93 1139831|4
מז טפ הנפק 39 0.13 1133.33 2310159|4
גזית גלוב אגח ג 0.12 1070.4 1260306|4
אמות אגח ה 0.12 1066.72 1138114|4
ברוקלנד אגח א 0.12 1009.92 1132307|4
צמח המרמן אגח ג 0.11 944.76 1127653|4
הכשרת ישוב אג15 0.11 983.91 6120158|4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.11 964
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.1 853.34
איאסאראר אגח יח 0.1 822.49 3650140|4
דמרי אגח ד 0.1 897.26 1129667|4
גינדי אגח ד 0.1 870.92 1136514|4
מז טפ הנפק 38 0.1 837.41 2310142|4
כלכלית ים אגחיב 0.1 834.48 1980358|4
שלמה החז אגח יד 0.09 753.98 1410265|4
פניקס הון אגח ה 0.09 783.83 1135417|4
בזן אגח ז 0.09 762.52 2590438|4
LB 6 5/8 04/01/21 0.09 772.75
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.09 759.46
JBS USA LLC/JBS USA FINA 0.08 678.56
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.08 702.43
דיסקונט מנ הת א 0.07 647.97 7480015|4
בינל הנפק התח ד 0.07 606.91 1103126|4
תעש אוירית אגחד 0.06 534.93 1133131|4
גזית גלוב אגח יב 0.06 507.64 1260603|4
בינל הנפק התח כג 0.06 508.4 1142058|4
דיסק השק אגח ט 0.06 529.82 6390249|4
פועלים הנ אגח33 0.05 463.61 1940568|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 405.82 1124080|4
רבוע נדלן אגח ה 0.05 399.3 1130467|4
מגה אור אגח ד 0.05 461.34 1130632|4
גזית גלוב אגח ד 0.04 333.9 1260397|4
מליסרון אגח יג 0.04 339.79 3230224|4
אידיבי פת אגח י 0.04 318.42 7980162|4
אאורה אגח ט 0.03 237.77 3730397|4
צור אגח ז 0.03 284.4 7300114|4
דלק אנרגיה אגחה 0.03 261.48 5650114|4
אדגר אגח ז 0.03 220 1820158|4
פועלים הנ אגח30 0.03 230.69 1940493|4
ארפורט אגח ג 0.03 302.11 1122670|4
רכבת ישר אגח א 0.03 264.43 1134980|4
חלל תקש אגח ו 0.03 251.92 1135151|4
אורון אגח א 0.03 219.83 1135714|4
הראל הנפק אגח י 0.02 211.1 1134048|4
כללביט אגח ב 0.02 130.61 1114347|4
פועלים הנ אגח29 0.02 150.14 1940485|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.02 160.44 1139153|4
דיסקונט מנ הת ה 0.02 152.04 7480031|4
דיסק התח נד י 0.02 190.11 6910129|4
אידיבי פת אגח ט 0.02 154.19 7980154|4
פלסטו שק אגח ג 0.01 109.35 7270101|4
שופרסל אגח ד 0.01 77.34 7770191|4
לידר השק אגח ה 0.01 82.48 3180221|4
אשטרום נכ אגח 8 0.01 63.09 2510162|4
לוינשט נכ אגח א 0.01 94.37 1119098|4
פרטנר אגח ג 0.01 126.07 1118827|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 75 1121482|4
אגוד הנפ התח יח 0.01 64.88 1121854|4
בינל הנפק התח כא 0.01 82.73 1126598|4
אלבר אגח יג 0.01 76.22 1127588|4
אפריל נדלןאגח 1 0.01 57.87 1127265|4
איידיאייהנ הת ג 0 18.88 1127349|4
ירושליםהנפ נד10 0 7.39 1127414|4
רקח אגח ב 0 1.03 1124510|4
ברם אגח א 0 0.24 1135730|4